INFO YANG DITERBITKAN (atau dipetik) MUNGKIN SEADANYA PADA TARIKH DITULIS. TARIKH DITULIS TIDAK SAMA DENGAN TARIKH DITERBITKAN. PERTAMBAHAN ATAU PERUBAHAN TERHADAP INFO TERSEBUT DITULIS DAN DITERBITKAN PADA TARIKH-TARIKH YANG SETERUSNYA. Contoh: 'ORANGNYA' DITERBITKAN DAHULU TETAPI 'CERITANYA' DITERBITKAN KEMUDIAN. MARILAH KITA BANTU MEMBANTU SESAMA SENDIRI. Tetapi cepat-cepatlah sedar jika muncul mengenal 'manusia' yang akan menyuruh kita bergaduh sesama kita.
SIAP 3/26/15 rUKUN iSLAM (Kulit)
SAMBUNG 3/26/15 tUJUH cONTOH fITNAH
[CETAK dan SEMAKAN DAFTAR PENGUNDI]

20120831

Empat asas akhlak mulia

Adapun pokok akhlak yang mulia dan asasnya adalah empat:

1] Hikmat atau kebijaksanaan
Yang dimaksudkan dengan kebijasanaan, ialah suatu keadaan dalam diri yang mana menerisinya ia dapat membedekan yang benar dari yang salah dalam semua hal-ehwal ikhtiariah [perbuatan pilihai diri sendiri]

2] Syaja’ah atau keberanian
Yang dimaksudkan dengan keberanian, ialah bahwa keadaan marah yang sedang meluap-luap itu dapat dituntun oleh akal untuk terus memajukan keberanian itu ataupun manahannya dari berlaku

3] ‘iffah auat kebersihan jiwa
Yang dimaksudkan  dengan kebersihan jiwa, ialah menahan kemahuan syahwat dengan mendidiknya supaya tunduk kepada petunjuk akal dan syara’

4] ‘adi atau keadilan
Yang dimaksudkan dengan keadilan, ialah suatu kekuatan dalam jiwa yang dapat mengatasi sifat marah dan kemahuan syahwat, lalu membimbing keduanya kea rah kebijasanaan, serta menentukan bila masanya boleh diikutkan dan bila pula harus dikekang dari berlaku menurut hal dan keadaan yangdihadapi nya.

No comments: