INFO YANG DITERBITKAN MUNGKIN SEADANYA PADA TARIKH DITULIS. TARIKH DITULIS TIDAK SAMA DENGAN TARIKH DITERBITKAN. PERTAMBAHAN ATAU PERUBAHAN TERHADAP INFO TERSEBUT DITULIS DAN DITERBITKAN PADA TARIKH-TARIKH YANG SETERUSNYA. Contoh: 'ORANGNYA' DITERBITKAN DAHULU TETAPI 'CERITANYA' DITERBITKAN KEMUDIAN. SILA BANTU MEMBANTU SESAMA SENDIRI dalam MENCARI keturunan, keilmuan dan ketuhanan.
SIAP 3/26/15 rUKUN iSLAM (Kulit)
SAMBUNG 3/26/15 tUJUH cONTOH fITNAH
[CETAK dan SEMAKAN DAFTAR PENGUNDI]

20140404

D25: Muhammad dan ahmad cucu wazir siam


Wazir siam pemerintah Pahang, (dia sebenarnya memerintah semenanjung tanah melayu hingga ke temasek dan bukan setakat Pahang sahaja).

Dia dikalahkan oleh kerajaan Melaka (sultan mansor shah ,raja Melaka semasa itu).

Dia adalah wakil raja siam untuk memerintah dan juga kerabat kepada raja siam pada masa itu dan anaknya telah dikhawini oleh sultan mansor shah, raja Melaka samasa itu. 

Raja Muhammad dan raja ahmad adalah cucu kepada wazir siam (yang dikatakan dibuang kepahang).

Selepas dari inilah banyak perubahan ditanah semenanjung dan Sumatra dan juga tanah jawa. Perubahan kesultanan diantara tiga susur jalur beralih tempat memerintah.

No comments: