INFO YANG DITERBITKAN (atau dipetik) MUNGKIN SEADANYA PADA TARIKH DITULIS. TARIKH DITULIS TIDAK SAMA DENGAN TARIKH DITERBITKAN. PERTAMBAHAN ATAU PERUBAHAN TERHADAP INFO TERSEBUT DITULIS DAN DITERBITKAN PADA TARIKH-TARIKH YANG SETERUSNYA. Contoh: 'ORANGNYA' DITERBITKAN DAHULU TETAPI 'CERITANYA' DITERBITKAN KEMUDIAN. MARILAH KITA BANTU MEMBANTU SESAMA SENDIRI. Tetapi cepat-cepatlah sedar jika muncul mengenal 'manusia' yang akan menyuruh kita bergaduh sesama kita.
SIAP 3/26/15 rUKUN iSLAM (Kulit)
SAMBUNG 3/26/15 tUJUH cONTOH fITNAH
[CETAK dan SEMAKAN DAFTAR PENGUNDI]

20151113

3 Perang Besar Negeri Sembilan

salamun,,, tuan@puan ahli bait@ahli waris nusatara...

ada tiga perang besar dinegeri sembilan pada zaman dahulunya; [ada kilaf@kiasnya dalam ketiga-tiga peperangan ini]

1] apa dia perang pertama?[ilmu@akal dan al quran@hadis sebagai kamus pencariannya]

2] perang naning[yang diketuai oleh tok naning atau syed kuning]

3] perang diseri menanti[yang membawa kepada memutuskan tali ke istana minangkabau pagar ruyung]
   
Anonymous
on 12/20/14

9 comments:

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

kami berlindung dengan nama allah dari syaitan-syaitan laki-laki dan perempuan di kalangan manusia dan jin.

dengan menyebut nama allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

maha puji bagi allah,tuhan semesta alam.

yang menguasai hari pembalasan.

hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan.

tunjukilah kami jalan yang lurus.

jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat.
ya rahman ya rahim,ya shakur ya amin,ya malik ya din,ya allah ya islam,ya kabut@ya basir ya karim,ya dina ya mustakim,ya lazi ya him,ya daur ya amin,ya wahab ya alim,ya haiyum ya qoyum,ya latiff ya bari@ya razakya ujud ya samiya aziz ya hakimya haq ya zaljallali wal ikram,dan dengan seluruh nama-nama nya yang maha agung yang nyata dan ghaib, dengan nama nya kami mohon ampun,dengan nama nya kami mohon perlindungan, dengan nama nya kami mohon kebaikan,dengan nama nya kami mohon dijauhkan keburukan, dengan nama nya kami mohon rezki yang dicukupi serta halal,dengan nama nya kami mohon menjalankan tugas dan melaksanakan tugas, dengan nama nya kami mohon diberi petunjuk dan dengan perintah dan izin nya kami jalankan urusan fekah ini...,dengan kebenaran serta izin allah,kami mengkilafkan buat sekian kalinya selepas dari sahabat-sahabat kami yang terdahulu.(kilaf kali ke empat),
sebagaimana nabi muhammad saw berkilaf,maka bergitulah kami diarahkan menjalankannya. terserah pada diri tuan dan puan lah urusan yang selebihnya dalam memahamikan kilaf-kilaf yang tersebut itu.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

apa yang mereka-mereka itu perkatakan sekarang ini,kebanyakannya untuk mengumpul pahala sebanyak mungkin hanya untuk diri sendiri sahaja.
mengapa mereka-mereka itu tidak menceritakan ilmu dab perkara fekah yang sebenar seperti nabi muhammad saw menyampaikan.
bagaimana mereka -mereka itu hanya bertumpu kepada mengajak kepada perkara pahala dan dosa semata.
tidakkah mereka-mereka itu mengetahui, akan apa yang terkandung dalam al quraan itu mestilah disampaikan seluruhnya dan menyeluruh kepada orang yang banyak.
adakah mereka menyembunyikan ilmu-ilmu itu atau mereka-mereka itu tidak mengetahuinya.
tidak lah diambil ringkasan dari nya dan tidak pula cuma dikeluarkan pengajaran semata dari ayat-ayat al quraan itu sebagai jalan yang singkat lagi mudah bagi menyampaikan ilmu-ilmu allah.
maka mereka-mereka itu akan dipertanggungjawabkan keatas apa yang mereka perkatakan dengan ilmu-ilmu yang mereka pertuturkan.
q

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

musang jebat mengambil alih tugas mentadbir buat masa ini dari rusa jantan bertanduk putih,bagi kumpulan dua (pertugas),maka sila pulihkan akan diri dan bersegera masuk bertugas semula,mana-mana yang lalai serta mamai akan menerima kifarah mereka serta merta,tidak ditangguhkan lagi, dan moyang mereka sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kifarah keatas mereka.

apa yang mereka-mereka itu angkuhkan atas kelebihan mereka,sampai ayat-ayat al quraan tidak dapat mereka fahami walaupun dibaca berulang kali dan hafal akan setiap ayatnya.

tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan keatas mereka sebagai khalifah diatas muka bumi,mereka buat sebagai satu mainan bagi mereka.

masjid dan dan ibadah,mereka jadikan satu alat untuk mengumpulkan pahala semata,haji dan umrah mereka anggapkan nya hanya sebagai tempat mendapatkan laba pahala dan lupuskan dosa, dan korban itu dianggap sebagai kemudahan tunggangan semasa dimasyhar nanti, apakah mereka-mereka itu tidak sedar yang mereka menterjemahkan perkara fekah dengan kefahaman yang tidak tepat serta salah pengertiannya.

oleh itu kembali lah kejalan yang sebenar dan murnikan seluruh nama-nama yang maha agung dan kembalikan kepada yang maha haq.dan yakin lah dengan seyakin-yakin nya kehadrat allah,dan mohonlah ampunan dari allah. dan berfikirlah sebaik-baiknya dengan akal yang telah disempurnakan.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

kepunyaan allah lah segala apa yang ada dilangit dan dibumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya,niscaya allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu.maka allah mengampuni siapa yang dikehendaki nya dan allah maha kuasa atas segala sesuatu.

rasul telah beriman kepada al quraan yang diturunkan kepadanya dari tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada allah,malaikat-malaikat nya,kitab-kitab nya, dan rasul-rasul nya, dan mereka mengatakan:"kami dengar dan kami taat","ampunilah kami ya tuhan kami dan kepada engkau lah tempat kembali".

allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala yang diusahakannya dan ia mendapat siksa yang dikerjakannya. "ya tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.ya tuhan kami,janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.ya tuhan kami,janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri maaf lah kami;ampunilah kami; dan rahmatilah kami. engkaulah penolong kami,maka tolnglah kami terhadap kaum yang kafir".
jikalaulah mereka-mereka itu tahu dan nampak,betapa beratnya pahala yang mereka kumpulkan itu,mereka tidak akan menjadi orang yang tamak dan kedekut terhadap pahala yang mereka miliki itu.mereka akan agih-agihkan pahala mereka kepada kerabatmereka serta orang yang banyak dari orang islam laki-laki dan perempuan.

ibarat beratnya adalah seperti zarah atau kuman yang dipotong seribu dan dipotong seribu lagi dan seterusnya dipotong beberapa kali lagi sebanyak seribu kali,maka mereka masih tidak terpikul akan satu dari bahagian pahala yang dipotong itu.

pahala itu adalah rahmat yang perlu dinikmati bersama orang yang ramai dan bukan nya untukdikumpul menjadi bukit dan gunung, seperti harta kekayaan yang mereka kumpulkan selama ini. dan bukannya untuk dibuat pertukaran seperti juaj beli,syurga itu tiada jual beli atau sistem battler. jangan salah buat penafsiran kepada urusan dan perkara fekah.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebabasan orang-orang kafir bergerak didalam negeri.

itu hanyalah kesenangan sementara,kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam; dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.

akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada tuhan nya,bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya,sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi allah. dan apa yangdi sisi allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat allah dengan harga yang sedikit.mereka memperoleh pahala di sisi tuhan nya. sesungguhnya allah amat cepat perhitungan nya.

hai orang-orang yang beriman,bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran mu dan tetaplah bersiap sedia dan bertakwalah kepada allah, supaya kamu beruntung.kejahilan apakah yang telah melanda mereka-mereka yang berilmu itu,sedang mereka sentiasa berdoa dan berzikir dan berselawat,dan adakah hati-hati mereka itu lalai dengan dunia yang mereka sedang bergelumang,untuk mendapatkan harta kekayaan diri.atau akal yang telah disempurnakan pada diri mereka-mereka itu telah bercelaru dengan sangkaan yang was-was dan menyebabkan hati-hati mereka terhalang lagi terhadang oleh dinding yang mereka sendiri bina tanpa kepastian yang sah.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

wahai ahlikitab janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu,dan janganlah kamu mengatakan terhadap allah kecuali yang benar.sesungguhnya almasih,isa putr maryam itu,adalah utusan allah dan yang disampaikan nya kepada maryam, dan roh daripada nya.maka berimanlaah kamu kepada allah dan rasul-rasul nya dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah lebih baik bagimu.sesungguhnya allah tuhan yang maha esa,maha suci allah dari mempunyai anak,segala yang dilangitdn dibumi adalah kepunyaan nya. cukuplah allah untuk menjadi pemelihara.

al masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi allah, dan tidak malaikat-malaikat yang terdekat.barangsiapayang enggan dari menyembah nya dan menyombongkan diri,nanti allah akan mengumpulkan mereka semua kepada nya.

adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh,maka allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebahagian dari kurnia nya. adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri,maka allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan merkatidak akan memperoleh bagi diri mereka,pelindung dan penolong selain daripada allah.

hai manusia,sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari tuhanmu. dan telahkami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang.

adapun orang-orang yang beriman kepada allahdan berpegang teguh kepada nya,niscaya allah akan memasukkan mereka kedalamrahmat yang besar daripada nya dan limpahan kurnia nya.dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus kepada nya.

mereka meminta fatwa kepadamu.katakanlah:"allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah;jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai,jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang,maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkanoleh yang meninggal. dan jika mereka saudara-saudara laki-laki dan perempuan,maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. allah menerangkan kepadamu,supaya kamu tidak sesat. dan allah maha mengatahui segala sesuatu.bukan harta yang banyak yang disayangkan,sebaliknya perangai mereka-mereka itu yang tamak lagi haloba yang tidak pernah cukup dengan rezki pemberian allah.mereka melakukan salah laku yang banyak dengan mengambil harta yang tersimpan itu.

pertama,mereka mengambil bukan hak mereka,
mereka juga bukan wakil pemegang harta kepada orang lain yang dan tidak pernah dilantik,
mereka tidak membahagikan harta yang di ambil, mengikut asnaf,
mereka tidak menunaikan perjanjian mereka dengan allah dalam hak pembahagian harta itu,
mereka makan dan menggunakan sendiri harta pemberian itu,
mereka menjadi zalim kepada yang miskin,
mereka tidak memberi makan orang fakir dan anak yatim, musafir,para fisabilillah dan kerabat mereka,
dan banyak lagi kesalahan yang mereka akan lakukan apabila mereka-mereka itu telah rambang mata dan hatinya dan akalmereka pun menjadi rambang juga.

dan apakah fekah dalam diri mereka itu tidak memmberi sebarang faedah yang berguna kepada mereka? dan apakah mereka menyangka harta yang mereka bolot itu boleh mereka tukarkan dengan ampunan allah apabila nyawa hampir dikerongkong mereka? dan apakah mereka menyangka,kematian mereka akan melepaskan salahlaku mereka tanpa dikenakan kifarah? dan hanya mereka-mereka yang bertaubat dengan iklas sahaja yang terlepas dari hukuman dan mendapat ampunan allah.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

dan ketika allah berfirman:"hai isa putera maryam,adakah kamu mengatakan kepada manusia;"jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain allah?".isa menjawab:"maha suci engkau,tidaklah patut bagiku mengatakah apa yang bukan hakku.jika aku pernah mengatakannya maka tentulah engkau telah mengetahuinya.engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang adapada diri engkau.sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib.

aku tidakpernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku iaitu:sembahlah allah,tuhanku dan tuhanmu". dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka,selama aku berada diantara mereka.maka setelah engkau wafatkan aku,engkau lah yang mengawasi mereka.dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu.

jika engkau menyiksa merek,maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau,dan jika engkau mengampuni mereka,maka sesungguhnya engkau lah yang mah perkasa lagi maha bijaksana.

allah berfirman:"ini adalah suatu hari yang bermanafaat bagi orang-orang yang benarkebenaran mereka.bagi mereka syurga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai;mereka kekal didalamnya selama-lamanya;allah ridha terhadap mereka dan merekapun redha terhadap nya.itulah keberuntungan yang paling besar".

kepunyaan allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalammnya; dan diamaha kuasa atas segala sesuatu.tiada tempat selain dari nya,kita kembali dan memohon.ingatlah yang allah maha kuasa atas segala sesuatu dan maha agong.
mereka-mereka itu tahu dan sedar,sebaliknya mereka hanya berangan-angan yang kononnya tiada apa-apa,dengan itu mereka-mereka itu akan tahu akibatnya jika mereka ingkar kepada allah. dan sebab mereka ada pengetahuan tentang ilmu allah.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan,tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu terhadap mereka.sesungguhnya urusan mereka hanyalah kepadaallah, kemudian allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

barang siapa yang membawa amal yang baikbaginya sepuluh kali lipat amalnya;dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya,sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya.

katakanlah:"sesungguhnya,aku telah ditunjuki oleh tuhanku kepada jalanyang lurus,agama yang benar,agama ibrahim yang lurus;dan ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik".

katakanlah:"sesungguhnya sembahyangku,ibadahku,hidupku dan matiku adalah untuk allah,tuhan semesta alam.

tiada sekutu bagi nya;dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerah diri".

katakanlah:"apakah aku akan mencari tuhan selain allah,padahal dia adalah tuhan bagi segala sesuatu.dan tidklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.kemudian kepada tuhanmu lah kamu kembali,dan akan diberitakan nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".

dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa dibumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian beberapa darjat, untuk menguji tentang apa yang diberikan nya kepadamu.sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaan nya,dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.dalam kalangan mereka-mereka itu berselisih tentang sesuatu pandangan yang tidak menguntungkan fekah,sebaliknya mereka hanya mencari untung dunia diri mereka sendiri,dan kebanyakan mereka itu adalah mereka yang terpelajar lagi tinggi ilmunya.

hidup mereka,mereka jadikan seperti ternakkan ditengah padang rumput,siapa yang pandai dapat menguasai kawasan serta kawanan,rumput yang hijau atau rumput yang kuning atau rumput yang kering lagi hitam,tidak mereka itu pedulikan,baja tidak ditabur melainkan tahi mereka sendiri yang dijadikan baja, dan air tidak disiram melainkan kencing mereka sendiri yang dijadikan siraman.mereka hanya mengambil keutungan keduniaannya semata.hidup mati kawasan dan kawanan disitu tidaklah mereka perhatikan sebagai tanda bersyukur mereka kepada tuhan yang menjadi dan mencipta mereka-mereka itu.

sungguh aibnya akal pemikiran mereka-mereka itu.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan,maka berlindunglah kepada allah.sesunggunya allah maha mendengar lagi mahamengetahui.

sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada allah,maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.

dan teman-teman mereka membantu syaitan-ayaitan dalam menyesatkan danmereka tidak henti-hentinya.

dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat al quraan kepada mereka,mereka berkata:"mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?"katakanlah:"sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari tuhanku kepadaku.al quraan ini adalah bukti-bukti yang nyata dari tuhanmu,petunjuk danrahmat bagi orang-orang yang beriman.

dan apabila dibacakan al quraan,maka dengarkanlah baik-baik,dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

dan sebutlah tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri danrasa takut,dan dengan tidak mengeraskan suara,diwaktu pagi dan petang,dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada disisi tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah allah dan mereka bertasbih memiji nya dan hanya kepada nya lah mereka bersujud.sebagaimana seorang pekerja yang akan dimarah atau didenda kerana melewatkan kerjanya atau lalai atau leka atau tidak berdisplin dala menjalankan tugas dan menangguhkan kerja-kerja yang diberikan kepadanya,maka begitulah juga dalam bab fekah,antara manusia dengan allah.

dan apabila amanah yang diberikan allah kepada seseorang hambanya manusia bagi menjaga atau mengamankan dunia atau berbuat baik sesama kerabat dan manusia lain,dan menangguhkan atau membuat zalim sesama mereka,mereka akan dihukum dan dikifarahkan atas kesalahan apa yang mereka perlakukan itu. sebaliknya mereka-mereka itu tidak merasa mereka ada melakukan salah laku kepada allah,maka mereka merasa aman.