20170918

C: Meluruskan kefahaman asal nama Minangkabau

Meluruskan kefahaman asal nama Minangkabau
~Nama asal Minangkabau bukanlah berasal dari pertandingan Adu Kerbau.Itu adalah satu bentuk doktrin penjajah Belanda dalam melaga2kan org minang dengan jawa.Asal nama Minangkabau adalah adalah dari perkataan arab iaitu Mukminan Kanabauwiyah yang membawa maksud Negeri @ Kerajaan Mukmin yang mana pemerintahan sosial masyarakatnya sama dengan pemerintahan sosial masyarakatnya pada zaman nabi-nabi yang memerintah
~Sultan Taufiq Thaib

adakah ini tuan sendiri[sultan taufiq thaib@sultan yang dipertuan minangkabau] atau waris lain yang bercakap bagi pihak sultan yang dipertuan minangkabau,atau di ambil dari percakapan@ungkapan sultan yang dipertuan minangkabau.

W,salam Tuan..InsyaAllah..itulah pernyataan dari Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Pagar Ruyung Tuanku Mudo Mahkota Alam
Haji Sutan Muhammad Thaib berikutan kesalahan nama minangkabau dari kisah adu kerbau yg diputar oleh penjajah Belanda..

salam tuan,
[pemegang amanah minangkabau @ pagar ruyung serta kerajaannya].

kami mengharapkan tuan @ pemegang amanah kepadanya, dapat menghurai,merungkai akan salah faham akan urusannya minangkabau,pagarruyung.

fekahnya
adatnya
adabnya
sejarahnya
ilmunya;

moga-moga atau agar manusia yang ramai @masyarakat @ ahli waris kepadanya memahami dan memperbetulkan tanggapan yang salah di fahami dengan urusan ini.

dan kami ini hanya boleh berkias @ berkhilaf dengan izin @ perintah allah.
dan kami, tiada kebenaran untuk kami membuka dengan terus terang dalam bab urusan allah ini.[hanyapemegang amanahnnya sahaja yang dibolehkan untuk memperjelaskan akan kekusutan urusan.

maka budibicara tuan, diharap dapat menngrungkai salah faham masyarakat yang ramai sekarang ini.

maka dengan budibicara tuan juga lah,diharap syariat dan iman manusia yang ramai dapat di luruskan mengikut lunas-lunas yang dikehendakki oleh allah.inshaallah.

maka diserata kawasan cerok kampung,mereka telah membuat asura[meraikan awal muharam dan sejarah-sejaranya].

maka benarkan mereka memahami akan maksud asura itu. maka dirujukkan dalam surah al ashr; surah asy syuura; asy syu'araa dari dalam al quraan.[dibaca dan difahami bersekali].

maka sejarahnya amat panjang, dan ilmunaya amat luas,kepada mereka yang ingin mengetahuinya dan ingin kembali kepada kebenaran allah.
maka isinya pengetahuan dan kefahaman dipohonkan kepada allah untuk di fahami. inshaallah.

kusyuk: [maksud kepadanya]
[dalam urusan terlepas pandang]

kata fekah; membawa erti: bertujuan.

kata orang yang ramai; membawa erti: fokus atau tumpu.

kata undang-undang keluarga: ???.

peribahasanya: belakang parang kalau di asah lagikan tajam.

penyalahgunaaan peribahasa lain: seperti pungguk rindukan bulan dan seperti kalkatu mengejar cahaya[lampu].

maka ke arah manakah kusyuk nya mereka-mereka itu?[iman atau nafsu]
al quran dan al sunnah telah diberi sebagai pedoman.

urusan yang terlepas dari pandangan mata,maka telah terlalu lama tidak ditoleh oleh manusia,sehingga terlupa dan melupakan urusan allah itu.

maka dalam al quraan di sebutkan sebagai: tidak dijadikan manusia,melainkan hanya untuk beribadah kepada ku[allah].dan rasulullah pula menyebutkan sebagai:aku meninggalkan dua perkara [al quraan dan al sunnah],maka tidak akan sesat,jika kalian mengikuti keduanya.

makanya menjawab sebagai: waallahhualam,sebagai jawapannya kepada persoalan dari orang yang ramai, akan semakin mengelirukan orang yang ramai,makakan jawapannya bagi seluruh soalan dan kemuskilan telah diberitakan dalam al quraan dan al sunnah..[melalui kkhilaf-khilaf @ kias-kias ayatnya].

makanya akan perkataan berikut adalah khilaf @ kias;

minangkabau
pagarruyung
jawa
sumatra
tanah melayu
bugis
cina
india
arab
ajam
jawi
israil
tamim
bahtera

maka; hurai dan rungkai lah akan perkataan-perkataan yang tersebut itu,berpandukan pedoman al quraan dan al sunnah.

maka; gunakan lah akal yang telah disempurnakan dari anugerah allah kepada manusia itu sebagai penunjuk [macam kayu atau lidi penunjuk budak mengaji itu lah].[ jangan lah pakai jari telunjuk sebagai penunjuk,itu dinamakan tak beradab]

8 comments:

Anonymous said...

Meluruskan kefahaman asal nama Minangkabau
~Nama asal Minangkabau bukanlah berasal dari pertandingan Adu Kerbau.Itu adalah satu bentuk doktrin penjajah Belanda dalam melaga2kan org minang dengan jawa.Asal nama Minangkabau adalah adalah dari perkataan arab iaitu Mukminan Kanabauwiyah yang membawa maksud Negeri @ Kerajaan Mukmin yang mana pemerintahan sosial masyarakatnya sama dengan pemerintahan sosial masyarakatnya pada zaman nabi-nabi yang memerintah
~Sultan Taufiq Thaib

Anonymous said...

salam,tuanpuan.

adakah ini tuan sendiri[sultan taufiq thaib@sultan yang dipertuan minangkabau] atau waris lain yang bercakap bagi pihak sultan yang dipertuan minangkabau,atau di ambil dari percakapan@ungkapan sultan yang dipertuan minangkabau.

Anonymous said...

W,salam Tuan..InsyaAllah..itulah pernyataan dari Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Pagar Ruyung Tuanku Mudo Mahkota Alam
Haji Sutan Muhammad Thaib berikutan kesalahan nama minangkabau dari kisah adu kerbau yg diputar oleh penjajah Belanda..

Anonymous said...

~Haji Sutan Muhammad Taufiq Thaib

Anonymous said...

salam,tuanpuan.

salam tuan,
[pemegang amanah minangkabau @ pagar ruyung serta kerajaannya].

kami mengharapkan tuan @ pemegang amanah kepadanya, dapat menghurai,merungkai akan salah faham akan urusannya minangkabau,pagarruyung.

fekahnya
adatnya
adabnya
sejarahnya
ilmunya;

moga-moga atau agar manusia yang ramai @masyarakat @ ahli waris kepadanya memahami dan memperbetulkan tanggapan yang salah di fahami dengan urusan ini.

dan kami ini hanya boleh berkias @ berkhilaf dengan izin @ perintah allah.
dan kami, tiada kebenaran untuk kami membuka dengan terus terang dalam bab urusan allah ini.[hanyapemegang amanahnnya sahaja yang dibolehkan untuk memperjelaskan akan kekusutan urusan.

maka budibicara tuan, diharap dapat menngrungkai salah faham masyarakat yang ramai sekarang ini.

maka dengan budibicara tuan juga lah,diharap syariat dan iman manusia yang ramai dapat di luruskan mengikut lunas-lunas yang dikehendakki oleh allah.inshaallah.

Anonymous said...

salam, tuanpuan.


maka diserata kawasan cerok kampung,mereka telah membuat asura[meraikan awal muharam dan sejarah-sejaranya].

maka benarkan mereka memahami akan maksud asura itu. maka dirujukkan dalam surah al ashr; surah asy syuura; asy syu'araa dari dalam al quraan.[dibaca dan difahami bersekali].

maka sejarahnya amat panjang, dan ilmunaya amat luas,kepada mereka yang ingin mengetahuinya dan ingin kembali kepada kebenaran allah.
maka isinya pengetahuan dan kefahaman dipohonkan kepada allah untuk di fahami. inshaallah.

Anonymous said...

salam,tuanpuan.


kusyuk: [maksud kepadanya]
[dalam urusan terlepas pandang]

kata fekah; membawa erti: bertujuan.

kata orang yang ramai; membawa erti: fokus atau tumpu.

kata undang-undang keluarga: ???.


peribahasanya: belakang parang kalau di asah lagikan tajam.

penyalahgunaaan peribahasa lain: seperti pungguk rindukan bulan dan seperti kalkatu mengejar cahaya[lampu].

maka ke arah manakah kusyuk nya mereka-mereka itu?[iman atau nafsu]
al quran dan al sunnah telah diberi sebagai pedoman.

Anonymous said...

salam,tuanpuan.

urusan yang terlepas dari pandangan mata,maka telah terlalu lama tidak ditoleh oleh manusia,sehingga terlupa dan melupakan urusan allah itu.

maka dalam al quraan di sebutkan sebagai: tidak dijadikan manusia,melainkan hanya untuk beribadah kepada ku[allah].dan rasulullah pula menyebutkan sebagai:aku meninggalkan dua perkara [al quraan dan al sunnah],maka tidak akan sesat,jika kalian mengikuti keduanya.

makanya menjawab sebagai: waallahhualam,sebagai jawapannya kepada persoalan dari orang yang ramai, akan semakin mengelirukan orang yang ramai,makakan jawapannya bagi seluruh soalan dan kemuskilan telah diberitakan dalam al quraan dan al sunnah..[melalui kkhilaf-khilaf @ kias-kias ayatnya].

makanya akan perkataan berikut adalah khilaf @ kias;

minangkabau
pagarruyung
jawa
sumatra
tanah melayu
bugis
cina
india
arab
ajam
jawi
israil
tamim
bahtera


maka; hurai dan rungkai lah akan perkataan-perkataan yang tersebut itu,berpandukan pedoman al quraan dan al sunnah.

maka; gunakan lah akal yang telah disempurnakan dari anugerah allah kepada manusia itu sebagai penunjuk [macam kayu atau lidi penunjuk budak mengaji itu lah].[ jangan lah pakai jari telunjuk sebagai penunjuk,itu dinamakan tak beradab]