-DUA KALIMAH SAHADAH-Dimanakah sandarannya? Apakah jawapannya? Bagaimanakah huraiannya?
MESTI BUAT SEMAKAN DAN PENGESAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN MAKLUMAT DISINI.

20130628

B42 Imam perang mat saman


Imam perang mat saman adalah anak raja ali, ibu orang bukit segumpal. 
Imam perang mat akil adalah bapa saudaranya (adik beradik ibunya)

20130626

G25 RAJA SAKTI ll dan Long Betong

RAJA SAKTI ll (long betong)
bin sultan abdul kadir
bin sultan samiruddin
bin nik jamaluddin
bin wan abul muzaffar

dari keturunan
sultan qunbul pattani.

*** sultan abdul rahim
bin Raja loyor
bin raja sakti ll.

***raja/sultan umar
bin raja sakti ll.

***sultan muhammad
bin sultan ibrahim
bin sultan mansur(raja kelantan)

***Sultan abd hamid syah/
nik mustaffa
(raja champa)
[bapa saudara sultan adiluddin].

***raja pah
bt sultan umar
bin raja sakti ll,

berkhawin dengan
tuan besar long bahar
bin wan daim.

Penulis: NEGUAI2012

20130622

M12 Hakikat syukur

Hakikat syukur

Ketahuilah, bahwasanya syukur itu teradun dari ilmu, keadaan dan amalan. Ilmu itu ialah mengenal jasa allah ta’ala atas nikmatnya.

Bagaiman bersyukur kepada allah

Ketahuilah, banwasanya seseorang hamba itu tidak akan dikira besyukur kepada tuhan, melainkan jika ia memakai nikmat-nikmat allah itu bukan untuk kepentingan diri sendiri.

Rujuk ayat berikut;
Abas; 25-32
Ash-shafat;6
Al-jasyiah;13

Sebab yang menghalang manusia dari bersyukur

Ketahuilah, bahwa yang menghalang menusia dari mensyukuri nikmat allah ta’ala itu, ialah kerana kejahilan dan kelalaian untuk mengenal nikmat-nikmat allah ta’ala yang melimpah-limpah itu.

Hubungan antara sabar dan syukur

“dan jika allah murahkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan membuat kedurjanaan diatas muka bumi.” [asy-syura;27]

Ayat lain[rujuk]
Al-alaq;6
az-zumar;10

sabda rasulullah[maksud],,, dalam doanya.

“ya allah! Ya allah! Janganlah timpakan bencana kepada kami atas urusan agama kami.”

“ mohon kepada allah keselamatan, tidak ada suatu kunia yang diberikan oleh allah kepada manusia lebih utama dari keselamatan, kecuali keyakinan saja.”

“keselamatan yang engkau kuniakan itu adalah lebih aku utamakan.”

Salam….. waallahualam… inshaallah…

20130621

M11 SABAR DAN SYUKUR

SABAR DAN SYUKUR [oleh imam al ghazali, dalam ihya ulumuddin]

Dalam al-quran al-qarim telah menyebutkan keutamaan sipat sabar ini lebih dari tujuhpuluh tempat.
Firman allah menunjukkan keutamaan sifat sabar; [maksud dari]

“dan kami telah menjadikan mereka sebagai peminpin-peminpin  yang memberikan pertunjuk dengan perintan kami, iaitu ketika mereka bersifat sabar.” [as-sajdah;24]

Rujuk ayat dalam surah berikut;

An-nahl;96
Al-qashas; 54
Az-zumar;10
Al-baqarah;153
Al-baqarah;157

Hakikat iman dan ceraiannya

Ketehuilah, bahwasanya sabar itu ibarat darjat yang ditimbulkan oleh pengaruh agama untuk menentang pengaruh hawanafsu.

Rujuk ayat berikut;
Fuhshilat;30
al-baqarah;86

Perlunya manusia kepada sabar

Kita harus meyakini, bahwa sifat sabar itu sangat penting bagi manusia, dan bahwasanya ia tidak boleh menjauhkan diri dari sifat ini, walau bagaimana diringgankan sekalipun.

Rujuk ayat berikut;

Al-munafikun;9
At-taghabun;14

Sebab itu dikatakan bahwa orang lelaki yang tulen itu, ialah orang yang sungguh-sungguh sanggup bersabar atas nikmat afiat. Dan sebenarnya sabar atas nikmat kemewahan itu adalah lebih berat penanggungannya, sebab ia berdampingan dengan kuasa.

Rujuk ayat berikut;

An-nahl;90
Al-muzzammil;10
Ali-imran;186
An-nahl;126

Maksud dari sabda rasulullah saw;

“hubungilah orang yang telah memutuskan hubungan denganmu, dan berilah orang yang enggan memberi kepadamu serta maafkanlah orang yang menganiayai dirimu.”

Dari firman allah[maksud ]

“maka barangsiapa yang berpaling dari mengigati allah, tuhan pemurah, niscaya kami akan tentukan baginya syaitan yang menjadi kawannya.”  [az-zukhruf;36]

Keutamaan syukur;

Ketahuilah, bahwa allah swt telahmenggandingkan syukur dengan zikir didalam kitabnya al quran
Firman allah[maksud]
:maka ingatilah aku niscaya aku akan mengingati mu, dan syukurilah atas nikmat dan jangan sekali-kali kufur.[al-baqarah; 152]

Rujuk ayat berikut;
An-nisa’;147
Ali-imran;145
Ibrahim;7

B41 Tok Shahrom


Tok sharom khawin dengan tok dina [isteri 2] waris kerabat seri menanti atau minang kabau,diraub.

20130620

M10 KIAS DAN SANTAPAN AKAL

KIAS DAN SANTAPAN AKAL

Dalam filem lakunan p ramli, dalam filem yang bertajuk; ahmad albab… semasa syawal berjumpa dengan harta karun dalam gua, semasa mengejar kambing  gembalaannya…

Syawal berkata,”harta karun, harta karun”
Maka muncul jin lalu menghilangkan harta karun lalu berkata, “ itu harta bukan engkau yang punya, tapi ahmad albab,,,ahmad alba yang punya”

Selepas dia membawa anaknya yang bernama ahmad albab berjumpa jin dalam gua tu, syawal telah dilantik menjadi pemagang amanah kepada ahmad albab [anaknya].
Dari pada seorang yang miskin ,syawal menjadi hartawan serta jutawan,,, bukan disebabkan dia itu bapa atau pemegang amanah kepada ahmad albab[anaknya] tetapi disebabkan syawal itu mengiklaskan hati dan meninggalkan@melucutkan dirinya dari sifat rasa tamak,megah, kedekut dan tidak menzalimi  orang lain dan dirinya sendiri.
Dialog yang lain[kalau tak silap];” ini harta bukan ana yang punya, ini rezeki dari allah,,, kita kena makan sama-sama,, apa sebab mahu simpan-simpan.
Yang lain-lain,,, tuan dan puan kena tengok semulalah  cerita ahmad albab tu.

20130619

M9 TAUBAT

TAUBAT[hakikat taubat][oleh imam la ghazali dalam ihya-ulumuddin]

Ketahuilah bahawasanya taubat itu mempunyai pengertian yang tersusun dari tiga perkara, iaitu: ilmu, keadaan dan perbuatan.yang pertama menyebabkan timbulnya yang kedua, manakala yang kedua menyebabkan timbulnya yang ketiga, sebagai memenuhi sunnatullah dalam alam nyata dan alam malakut[gaib].rujuk kitab

Ketatuilah bahwa kewajipan bertaubat itu telah nyata berdasarkan nas-nas dari al-quran dan hadis  rasulullah saw.
Yang dianjurkan agar manusia itu wajib bertaubat pada segala keadaan merupakan wajib mutlak.
Apabila karat dan kotoran itu telah menebal dihati, maka bertukarlah ia menjadi tabiat

Kata oleh abu sulaiman ad-darani: jika seorang yang berakal tiada menangisi umurnya yang baki kerana telah mensia-siakan umurnya yang telah lalu tanpa melakukan ketaatan, nescaya patutlah ia menyesali dirinya sampai mati. Betapa pula halnya dengan orang yang menyambut sisa umurnya dengan satu cara saja, sama seperti cara-cara yang telah lalu dikeranakan kebodohannya?.
Orang yang lalai itu adalah sama seperti orang yang sedang tidur dan bahayanya sangat  berat, sebab ia akan menghalanginya dari mengetahui keadaan dirinya sendiri.
Pada umumnya manusia itu sedang tidur nyenyak, bila datang mati baru sedar.

Rujuk ayat dalam surah berikut;
Al-muthaffifin;14
Al-munafiqun;10-11
An-nisa; 17-18
Asy-syams;9
Al-mu-min;3
Asy-syura;25

Barang siapa yang mengagap bahwa taubat itu boleh berlaku, tetapi tidak dikabulkan, samalah ia seperti seorang yang mengakui terbitnya matahari, tetapi masih meragui cahayanya dapat melenyapkan kegelapan.

Ketahuilah bahwa erti taubat itu ialah meninggalkan dosa. Dan tidak mungkin ditinggalkan sesuatu sebelum mengetahui apa yang harus ditinggalkan itu. Kalau kita katakan bahwa bertaubat itu hukumnya wajib, maka mengenal semua perkara yang menerusinya kita dapat sampai kepada taubat menjadi wajib pula..misalnya mengetahui apakah yang dikatakan dosa itu adalah wajib juga.

G24 PUTERI DALULA PUTERI SAADON

PUTERI DALULA
(berkhawin dengan putera raja champa)
dan PUTERI SAADON
(dibesarkan oleh cik siti wan kembang dan

berkhawin dengan
raja
bin sultan samiruddin)(dua beradik)
BINTI SULTAN ADILUDDIN
bin nik jamaluddin
bin wan abul muzaffar

dari keturunan
sultan qunbul pattani,
datuknya(nik jamaluddin)
adalah raja champa
yang bernama
sultan wan abu abdullah umdatuddin(raja sakti 1)

Penuis: NEGUAI2012

20130618

M8 AQIDAH PARA AHLI-SUNNAH

AQIDAH PARA AHLI-SUNNAH[oleh imam al ghazali, dalam ihya-ulumuddin]

Aqidah para ahli-sunnah terhadap zat allah ta’ala yang maha suci, ialah bahwa allah itu tuhan yang esa tiada sekutu baginya. Dia qadim tiada awal bagi wujudnya, dan wujudnya pula terus menerus tiada akhir baginya. Dia kekal tiada luput samasekali, dia masih bersifat keagungan dan sifat keagungan ini akan berterusan, tiada akan musnah atau terputus dengan terluputnya berbagai-bagai abad, dan berlalunya bermacam-macam waktu.
Bahkan dialah allah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin dan dialah maha mengetahui akan segala sesuatu.
Dan bahwasanya allah itu maha hidup,maha berkuasa,maha tinggi dan maha memaksa,tiada didatangi kecuaian atau kelemahan.
Dan bahwasanya allah itu maha menghendaki keatas semua yang dijadikannya dan maha pengatur terhadap segala yang diciptakannya.
Dan bahwasanya allah itu maha mendengar dan maha melihat. Iada satu pun yang bakal terhalang dari pendengarannya sesuatu yang terdengar sekalipun amat halus.
Dan bahwasanya allah itu maha berkata-kata, maha memerintah, maha melarang, maha mengigatkan dan mengancam dan bahwasanya al-quran, taurat, injil dan zabur itu adalah kitab-kitabnya yang diturunkan ke atas para rasulnya alaihimus-salam membawa percakapannya yang merupakan sifat bagi zatnya dan bukanlah sifat bagi makhluknya.
Dan bahwasanya allah itu maha esa, tiada sesuatu yang ada selainnya melainkan bersifat hadis(baru) yang terjadi dengan perbuatannya, yang menerima dari keadilannya dalam rupa yang paling sempurna, paling lengkap dan paling adil.
Dan bahwasanya allah itu maha bijaksana dalam segala perbuatannya, maha adil dalam segala keputusannya.
Dan bahwasanya allah itu memberi pahala kepada hamba-hambanya yang beriman keatas segala ketaatannya.
Dan bahwasanya allah telah mengutus nabi yang ummi itu kepada sekalian bangsa arab dan ajam, jin dan masusia.
Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan tiba juga, tiada boleh diragukan lagi. Dan bahwasanya allah telah mencipta syurga yang disediakan sebagai tempat tinggal yang kekal bagi orang-orang yang dikasihinya.

20130617

M7 RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN

RUKUN ISLAM DAN RUKUN IMAN

Para ulamak dahulu telah menyusun dengan cantik sekali, bagi menerangkan asas islam dan iman kepada … untuk secara mudah orang ramai memahaminya dan mempelajarinya.

MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAH
SOLAT LIMA WAKTU SEHARI SEMALAM
PUASA SEBULAN DIBULAN RAMADHAN
MENUNAIKAN ZAKAT
MENUNAIKAN HAJI

Perkara diatas adalah rukun yang nyata lagi terang jalas, yang manusia islam wajib ikuti dan patuhi.
Kita sentiasa mempelajari lima perkara ini, dan mendalami ilmu berkenaan lima perkara ini.
Sebab rukun yang lima ini sentiasa dibuat dan ditunaikan oleh orang islam masa ini dan berterusan.

PERCAYA KEPADA ALLAH
PERCAYA KEPADA RASUL
PERCAYA KEPADA MALAIKAT
PERCAYA KEPADA KITAB-KITAB
PERCAYA KEPADA HARI KIAMAT
PERCAYA KEPADA QADA DAN QADAR

Perkara diatas adalah rukun yang gaib ,yang wajib manusia islam ikuti dan patuhi.
Keyakinan atas kepercayaan kepada enam rukun diatas ,ada kadangkala tergugat,oleh kerana ilmunya kurang dipelajari dan adamasa mereka takut untuk mempelajarinya… APA SEBAB NYA?...

Kedua-dua rukun ini mestilah diletak selari atau sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh di bezakan dan tidak boleh di dulu kemudiankan ,kerana kedua-duanya ada kait-mengait dan yang satu tidak boleh meninggalkan yang satu lagi. Kerana ia boleh menyebabkan islam @tauhid menjadi,’pincang’. Sebagai contohnya; manusia itu sendiri:

Untuk manusia hidup [dengan kebenaran dan izin allah], ada dua jisim mesti ada pada manusia;
Yang pertama  adalah jasad,,,[ jisim nyata  dan jelas ]
Yang kedua adalah roh,,, [ jisim gaib ]

Tetapi ada kalanya manusia ini berlebih-lebih dan menyalahgunakan perkara dari ilmu rukun yang tersebut keduanya diatas terutamanya ilmu rukun iman[ ilmu ini digunakan untuk menundukkan nafsu dan mengukuhkan iman@islam, tetapi apabila ianya disalah guna dan salah kefahaman yang menyebabkan nafsu menguasai diri maka terbitlah yang dikatakan,,, ajaran sesat@sesat perjalanan akidahnya, tauhidnya dan iman@islamnya yang menyebabkan timbul angkara,,,gah, ujub,bangga diri tak bertempat, dengki@hasad, zalim,dendam dan yang sama dan sewaktu dengannya,,, maka malapetaka, bala dan azab allah akan sampai untuk menimpa manusia.

20130616

M6 PERJUANGAN PADRI SEMAKIN SEPI

 PERJUANGAN PADRI SEMAKIN SEPI.[episod; kejatuhan benteng darussalam di dalu-dalu, oleh hamba allah)[al-fatihah]

Apabila orang-orang mandailing pimpinan tuanku raja asal membabitkan diri dalam peperangan demi peperangan ditanah melayu, dana jihad padri juga semakin susut dan terjejas. Pada satu ketika, dana jihad padri langsung tidak berupaya untuk menaja perjuangan jihad padri ditanah besar sumatra. Peperangan demi peperangan ditanah melayu yang melibatkan banyak menelan kos dan perbelanjaan hingga menjejaskan dana jihad padri. Ini sekaligus mengangu operasi jihad padri ditanah besar sumatra.

Pada akhir tahun 1872 pasukan jihad padri disumatra telah terlibat dalam pertempuran hebat lagi dahsyat ditimur sumatra, yang menyebabkan kekalahan teruk di pihak jihad padri. Sejak itulah tiada lagi kedengaran apa-apa berita tentang fakeh maulana, jamarilun dan haji ali nasution.

Selepas berlakunya  trajidi berdarah di bukit nanas ditanah melayu dan penhijrahan sebahagian besar pasukan jihad padri ke tanah melayu, perjuangan jihad padri hampir lenyap dan yang tinggal hanyalah pasukan jihad tuanku raja laut yang beroperasi di laut. Dan pasukan jihad padri di tanah besar sumatra dikatakan lumpuh sama sekali akibat ketiadaan sumber wang yang cukup bagi menampung kos dan perbelanjaan peperangan yang tinggi.. tambahan pula baberapa tahun sebelum itu pasukan jihad padri telah meninggalkan ruang kekosongan didalam beberapa tempat strategik dan penting ditanah besar sumatra akibat dari pertukaran penumpuan perjuangan….ini menyebabkan penjajah semakin yakin dalam penaklukan mereka keatas seluruh tanah…..dan membasmi serta melenyapkan sama sekali pasukan jihad padri, susunan salasilah dan sejarah mereka bagi mengelak kebangkitan semangat perjuangan padri yang baru.

20130614

B40 Tok Gajah


Tok gajah@imam rasul abdul salam bin tok sharom@
tengku ali@
raja ali 
bersusur kepada 
raja kasim@
sultan muzaffar shah (sultan Melaka) memerintah istana maharani muar.

20130612

G23 Laksamana Bentan Wan Demali

laksamana bentan wan demali:
siapa dia?
Dan
laksamana bentan satu lagi;
siapa pula?

**
apabila perkataan laksamana bentan ni terpakai juga kepada orang lain,
bermakna
ianya adalah
satu gelaran atau
satu jawatan anugerah
dan bukan hak individu.

**
Laksamana bentan 1:
Laksamana bentan wan demali berada semasa sultan mansur syah dan

Laksamana bentan 2:
berada semasa sultan mahmud (mahmud mangkat dijulang).jarak antara kedua masanya amat jauh.

Penulis: Neguai

20130607

B39 Tok Bahaman


Bahaman@abd rahman bin nuh@
ngah@
imam ngah@
imam kasim bin tok deraman pekasa@
tengku umbak bin raja padang nunang.

20130605

G22 MEGINDRA PUTRI BT SULTAN MANSUR SYAH(RAJA KELANTAN)

MEGINDRA PUTRI
BT SULTAN MANSUR SYAH
(RAJA KELANTAN)
BIN SULTAN ISKANDAR SYAH
(RAJA KELANTAN)

BERKHAWIN DENGAN
RAJA MUHAMMAD (raja bendahara pahang)
BIN SULTAN MANSUR SYAH (SULTAN MELAKA)

Sumber: NEGUAI2012

20130602

J62 Catatan dalam buku Haji Buyong Adil

Assallamuallaikum wrwt

Sejarah Rembau yang tercatit dalam buku Haji Buyong Adil, kisah
bermula dari Dato Bathin Sekudai keturunan Jakun dan disebut
WARIS BIDUANDA ATAU MANTERA,. Anak Perempuan Bongsu bernama Tok
Bungkal,


Rombongan Minangkabau
diketuai oleh Dato Lela Balang Suku Paya Bidara dan berkampong di
Kota, maka datang satu lagi rombongan adik Dato Lela Balang iaitu
Dato Laut Dalam dan berkampong di Padang Lekuk.
Anak Bongsu Dato
Bathin Sekudai menikahkan anak perempuan Tok Bungkal dengan Dato
Lela Balang dan mendapat anak lelaki Seri Rama maka menjadi Dato
Undang Luak Rembau yang pertama selepas mendapat izin daripada
Sultan Johor ( Tumbang Melaka - Penghulu yang Empat menjunjung
Daulat pada Sultan Johor sehingga PERISTIWA MEMUTUS TALI KE JOHOR
OLEH DATO UNDANG LUAK JELEBU MOYANG SALLEH -
rasa nya tidak perlu
diceritakan perihal peristiwa itu berlaku ),

Maka Dato Laut Dalam
membuat rayuan pada Sultan Johor untuk menjadi Dato Undang Luak
di Rembau, maka Sultan Johor memperkenankanya.

Tahun 1540 Seri
Rama Lela Maharaja di gelar Dato Undang Luak Rembau dan
berkahwin dengan sepupunya anak Dato Laut Dalam bernama Siti
Hawa, maka gelaran diberi Dato Sedia Raja...

Perang Naning dan
Perang Sg Ujong membawa kepada ujudnya Yamtuan Muda Rembau dan
menjadi Tengku Besar Tampin.. tidak tercatat dalam buku Haji
Buyong adil nama nama khusus bagi setiap individu dan tarikh nya.

Walaubagaimana pun salah seorang dari waris tuan hamba apai, ada
bersama kami di kawasan Pawang Di raja Sungai Ujong serta membawa
PESAKA milik keturunan berkaitan dan bersama Panglima Selindang
Merah..

Hamba tidak boleh mencampuri urusan luak luak kerana
ARAHAN ALAM TINGGI - kecuali luak luak yang berkaitan menilai dan
mengetahui kenapa NENEK MOYANG PERIBUMI membuat PERATURAN DAN
PERCATURAN ALAM MANUSIA serta mengujudkan 7 SYARAT WASIAT RAJA
RAJA MELAYU, apakah kita generasi ini hari alpa dan lupa, atau
adakah generasi Nenek Moyang kita terdahulu ianya amat cekap dan
teliti dalam semua utrusan yang dibuat.

Sekian. salam silap hamba pohon kan. waallaikummussalam wrwt    

Wed 30-May-2012 11:57
Posted by:Tengku Arian Kirana

20130601

Nama Mereka Yang Terlibat Dalam Perang Sesama Waris Pahang


1.    Baginda Musin,
2.    Che’ Deraman,
3.    Che’ Lambak Benta,
4.    Che’ Nyak,
5.    Che’ Wan Ahmad,
6.    Che’abd Hamid,Penghulu Deraman,
7.    Encik Embok,
8.    Encik Nit,
9.    Engku Muda Wan Koris,
10.    Engku Panglima Besar Wan Ismail Bin Tun Mutahir,
11.    Habib Derus,
12.    Haji Abdul Rahman,
13.    Haji Panglima,
14.    Imam Perang Dualid,
15.    Imam Perang Hulubalang Haji Hasan Chenor,
16.    Imam Perang Jembang,
17.    Imam Perang Khatib Rasu,
18.    Imam Perang Mahkota Haji Abdul Halim,
19.    Imam Perang Mat Zain,
20.    Imam Perang Raja Panglima Koming,
21.    Imam Perang Tengku Acheh,
22.    Jabaringking,
23.    Jabatanghari,
24.    Jakalong,
25.    Japintal Tali,
26.    Julumat,
27.    Khatib Bahrain,
28.    Maharaja Perba Jelai Wan Idris,
29.    Mat Sedih,
30.    Maulud,
31.    Muhammad Akil,
32.    Orang Kaya Dewa Bangau,
33.    Orang Kaya Indera Pahlawan  Che’ Tuit,
34.    Orang Kaya Indera Segara,
35.    Orang Kaya Lipis.
36.    Orang Kaya Setia Lela,
37.    Orang Kaya Shahbandar,
38.    Panglima Abdul Hamid,
39.    Panglima Awang Ahmad,
40.    Panglima Awang,
41.    Panglima Bebas Zabidi,
42.    Panglima Besar Terengganu Sayid Idrus Bin Sayid Abdul Rahman,
43.    Panglima Dalam Che’ Hitam Pengasuh,
44.    Panglima Dalam Mat Soh,
45.    Panglima Dato Hulubalang Maali,
46.    Panglima Gagah Ishak.
47.    Panglima Garang Ali,
48.    Panglima Garang Ishak,
49.    Panglima Garang Yusuf,
50.    Panglima Haji Muhammad Nur,
51.    Panglima Harun,
52.    Panglima Hitam Bugis Daeng Muhammad,
53.    Panglima Hitam Gagak Sekawan,
54.    Panglima Hitam Tok Imam Latif,
55.    Panglima Kiri Che’ Embong,
56.    Panglima Kiri Haji Mat Tahir,
57.    Panglima Kiri Tuan Kecut,
58.    Panglima Ku Siang,
59.    Panglima Kumbang,
60.    Panglima Laut Talib,
61.    Panglima Long,
62.    Panglima Mamat,
63.    Panglima Mansu,
64.    Panglima Mat Akhir Gua,
65.    Panglima Mua,
66.    Panglima Muda Togel,
67.    Panglima Muda,
68.    Panglima Perang Kanan Che’ Buman,
69.    Panglima Raja Che’ Endut,
70.    Panglima Raja Haji Mat Ali,
71.    Panglima Raja Mat Sin,
72.    Panglima Setia Tuan Empok Bin Yahya,
73.    Panglima Tapak,
74.    Panglima Tujuh Lapis,
75.    Panglima Tunggal Kakap Bahaman,
76.    Panglima Yaakob,
77.    Penghulu Bentong,
78.    Penghulu Burok Kemaman,
79.    Penghulu Rembau,
80.    Penghulu Sungai Ujung,
81.    Penghulu Teh,
82.    Raja Muda Terengganu,
83.    Raja Muda,
84.    Sayid Husain Tanjung Champaka,
85.    Sayid Umar Al Attan,
86.    Suliwatang Tok Sopok,
87.    Sultan Muhammad 2 @ Sultan Mulut Merah,
88.    Sultan Omar,
89.    Sutan Garang,
90.    Sutan Kamala,
91.    Sutawijaya,
92.    Temanggung Ibrahim,
93.    Tengku Ismail,
94.    Tengku Uda,
95.    Tok Bangau,
96.    Tok Engku Tua,
97.    Tok Husain,
98.    Tok Muda Mat Diah,
99.    Tok Talib,
100.    Tok Tunggal Bukit Segumpal,
101.    Tok Yahya,
102.    Tuan Chik Jenerak,
103.    Tuan Embong,
104.    Tuan Haji Hasan Budu,
105.    Tuan Kecik Al-Attas,
106.    Tuan Mandak Sayid Ali,
107.    Tuanku Raja Asal,
108.    Wan Abu Bakar,
109.    Wan Aman,
110.    Wan Buang,
111.    Wan Da,
112.    Wan Dagang Kemaman,
113.    Wan Daud Bin Wan Pahang,
114.    Wan Ismail,
115.    Wan Mansur,
116.    Wan Puteh,
117.    Wan Sulong,
118.    Wan Sunit,
119.    Wan Timah,

Senarai Nama Moyang Yang Terlibat Dalam Perang Saudara Pahang

1.    Engku Panglima Besar Wan Ismail Bin Tun Mutahir,
2.    Maharaja Perba Jelai Wan Idris,
3.    Panglima Mansu,
4.    Panglima Tapak,
5.    Panglima Haji Muhammad Nur,
6.    Panglima Dalam Mat Soh,
7.    Panglima Kiri Haji Mat Tahir,
8.    Panglima Kiri Che’ Embong,
9.    Tok Tunggal Bukit Segumpal,
10.    Panglima Perang Kanan Che’ Buman,
11.    Panglima Bebas Zabidi,
12.    Panglima Gagah Ishak.
13.    Panglima Garang Yusuf,
14.    Panglima Garang Ali,
15.    Panglima Hitam Tok Imam Latif,
16.    Panglima Harun,
17.    Imam Perang Tengku Acheh,
18.    Imam Perang Hulubalang Haji Hasan Chenor,
19.    Imam Perang Mat Zain,
20.    Sayid Umar Al Attan,
21.    Tuan Haji Hasan Budu,
22.    Muhammad Akil,
23.    Tengku Ismail,
24.    Tengku Uda,
25.    Tuanku Raja Asal,
26.    Wan Puteh,
27.    Wan Sulong,
28.    Wan Ismail,
29.    Wan Timah,
30.    Wan Sunit,
31.    Wan Mansur,
32.    Sultan Omar,
33.    Panglima Hitam Gagak Sekawan,
34.    Imam Perang Raja Panglima Koming,
35.    Panglima Raja Che’ Endut,
36.    Panglima Laut Talib,
37.    Panglima Kumbang,
38.    Panglima Ku Siang,
39.    Panglima Setia Tuan Empok Bin Yahya,
40.    Panglima Garang Ishak,
41.    Panglima Mamat,
42.    Panglima Kiri Tuan Kecut,
43.    Panglima Muda,
44.    Imam Perang Mahkota Haji Abdul Halim,
45.    Tuan Mandak Sayid Ali,
46.    Tuan Embong,
47.    Tuan Kecik Al-Attas,
48.    Panglima Besar Terengganu Sayid Idrus Bin Sayid Abdul Rahman,
49.    Raja Muda Terengganu,
50.    Wan Dagang Kemaman,
51.    Che’ Lambak Benta,
52.    Wan Buang,
53.    Habib Derus,
54.    Penghulu Burok Kemaman,
55.    Panglima Raja Mat Sin,
56.    Panglima Mat Akhir Gua,
57.    Tok Muda Mat Diah,
58.    Panglima Abdul Hamid,
59.    Panglima Muda Togel,
60.    Panglima Awang Ahmad,
61.    Haji Panglima,
62.    Penghulu Teh,
63.    Panglima Long,
64.    Panglima Yaakob,
65.    Engku Muda Wan Koris,
66.    Wan Aman,
67.    Wan Da,
68.    Orang Kaya Indera Pahlawan  Che’ Tuit,
69.    Orang Kaya Dewa Bangau,
70.    Orang Kaya Indera Segara,
71.    Orang Kaya Setia Lela,
72.    Penghulu Bentong,
73.    Tok Yahya,
74.    Julumat,
75.    Sutan Garang,
76.    Jabaringking,
77.    Jabatanghari,
78.    Jakalong,
79.    Japintal Tali,
80.    Tok Engku Tua,
81.    Panglima Tujuh Lapis,
82.    Wan Abu Bakar,
83.    Khatib Bahrain,
84.    Panglima Raja Haji Mat Ali,
85.    Mat Sedih,
86.    Tok Talib,
87.    Panglima Hitam Bugis Daeng Muhammad,
88.    Penghulu Rembau,
89.    Penghulu Sungai Ujung,
90.    Temanggung Ibrahim,
91.    Panglima Dalam Che’ Hitam Pengasuh,
92.    Panglima Tunggal Kakap Bahaman,
93.    Imam Perang Dualid,
94.    Encik Embok,
95.    Encik Nit,
96.    Orang Kaya Shahbandar,
97.    Haji Abdul Rahman,
98.    Sultan Muhammad 2 @ Sultan Mulut Merah,
99.    Raja Muda,
100.    Imam Perang Khatib Rasu,
101.    Wan Daud Bin Wan Pahang,
102.    Che’ Nyak,
103.    Che’ Deraman,
104.    Maulud,
105.    Tok Husain,
106.    Tok Bangau,
107.    Tuan Chik Jenerak,
108.    Suliwatang Tok Sopok,
109.    Sutawijaya,
110.    Imam Perang Jembang,
111.    Sayid Husain Tanjung Champaka,
112.    Panglima Dato Hulubalang Maali,
113.    Panglima Awang,
114.    Che’ Wan Ahmad,
115.    Che’abd Hamid,Penghulu Deraman,
116.    Baginda Musin,
117.    Sutan Kamala,
118.    Panglima Mua,
119.    Orang Kaya Lipis.