-DUA KALIMAH SAHADAH-Dimanakah sandarannya? Apakah jawapannya? Bagaimanakah huraiannya?
MESTI BUAT SEMAKAN DAN PENGESAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN MAKLUMAT DISINI.

20130621

M11 SABAR DAN SYUKUR

SABAR DAN SYUKUR [oleh imam al ghazali, dalam ihya ulumuddin]

Dalam al-quran al-qarim telah menyebutkan keutamaan sipat sabar ini lebih dari tujuhpuluh tempat.
Firman allah menunjukkan keutamaan sifat sabar; [maksud dari]

“dan kami telah menjadikan mereka sebagai peminpin-peminpin  yang memberikan pertunjuk dengan perintan kami, iaitu ketika mereka bersifat sabar.” [as-sajdah;24]

Rujuk ayat dalam surah berikut;

An-nahl;96
Al-qashas; 54
Az-zumar;10
Al-baqarah;153
Al-baqarah;157

Hakikat iman dan ceraiannya

Ketehuilah, bahwasanya sabar itu ibarat darjat yang ditimbulkan oleh pengaruh agama untuk menentang pengaruh hawanafsu.

Rujuk ayat berikut;
Fuhshilat;30
al-baqarah;86

Perlunya manusia kepada sabar

Kita harus meyakini, bahwa sifat sabar itu sangat penting bagi manusia, dan bahwasanya ia tidak boleh menjauhkan diri dari sifat ini, walau bagaimana diringgankan sekalipun.

Rujuk ayat berikut;

Al-munafikun;9
At-taghabun;14

Sebab itu dikatakan bahwa orang lelaki yang tulen itu, ialah orang yang sungguh-sungguh sanggup bersabar atas nikmat afiat. Dan sebenarnya sabar atas nikmat kemewahan itu adalah lebih berat penanggungannya, sebab ia berdampingan dengan kuasa.

Rujuk ayat berikut;

An-nahl;90
Al-muzzammil;10
Ali-imran;186
An-nahl;126

Maksud dari sabda rasulullah saw;

“hubungilah orang yang telah memutuskan hubungan denganmu, dan berilah orang yang enggan memberi kepadamu serta maafkanlah orang yang menganiayai dirimu.”

Dari firman allah[maksud ]

“maka barangsiapa yang berpaling dari mengigati allah, tuhan pemurah, niscaya kami akan tentukan baginya syaitan yang menjadi kawannya.”  [az-zukhruf;36]

Keutamaan syukur;

Ketahuilah, bahwa allah swt telahmenggandingkan syukur dengan zikir didalam kitabnya al quran
Firman allah[maksud]
:maka ingatilah aku niscaya aku akan mengingati mu, dan syukurilah atas nikmat dan jangan sekali-kali kufur.[al-baqarah; 152]

Rujuk ayat berikut;
An-nisa’;147
Ali-imran;145
Ibrahim;7

No comments: