-DUA KALIMAH SAHADAH-Dimanakah sandarannya? Apakah jawapannya? Bagaimanakah huraiannya?
MESTI BUAT SEMAKAN DAN PENGESAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN MAKLUMAT DISINI.

20150323

Kuantan Half Marathon 2015 31 Mei 2015 Padang Kemunting (MPK 4) Kuantan Pahang

Program: Acara Tahunan Kuantan Half-Marathon 2015
Tarikh: 31 Mei 2015
Masa: 6 pagi
Tempat: Padang Kemunting (MPK 4) Kuantan Pahang

Sumber: http://www.dustymonkeys.com.my/race-info/route-map/

Acara Tahunan Kuantan Half-Marathon 2015 dianjurkan oleh Dusty Monkeys dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kuantan (MPK).

Acara Tahunan Kuantan Half-Marathon 2015 akan kembali lagi. Kejayaan tahun 2015 sebagai penganjur Kuantan Half-Marathon 2015 21km, penganjurnya Dusty Monkeys berharap supaya Bandar Kuantan boleh mengulangi kejayaan 2014 (GAMBAR PEMENANG 2014)

Dusty Monkeys adalah penganjur yang telah berjaya menganjurkan Larian Untuk Kehidupan Malaysia 2015 (Run For Your Lives Malaysia 2015) yang dapat sokongan hampir 10,000 peserta. Penganjur Dusty Monkeys berharap dapat membawa pengetahuan dan kepakaran mereka ke Kuantan untuk masyarakat Kuantan yang meminati acara larian dan mereka yang belum pernah menikmati keindahan bandar Kuantan.

Jarak: 5km, 10km dan 21km
Yuran Pendaftaran: RM35, RM45 dan RM60
Medal: Finisher medal
Hadiah wang tunai: Pemenang 1 hingga 5
Trophy: Pemenang 1 hingga 10
Untuk maklumat lanjut: 09-5124192

Daftar Awal: 15.2.2015 - 1.3.2015
Daftar Sebenar: 2.3.2015 - 19.4.2015
Daftar Lewat: 24.4.2015 - 3.5.2015

ATURCARA
5.00 pagi Berkumpul
6.00 pagi acara 21 KM berlepas
6.30 pagi acara 10 KM berlepas
7.00 pagi acara 5 KM berlepas
9.10 pagi acara pembukaan
9.30 pagi acara peyampaian hadiah
11.30 pagi acara penutup

HADIAH WANG TUNAI
Acara 21 km: RM500, RM400,RM300,RM200,RM100
Acara 10 km: RM350, RM250, RM150, RM100, RM80

PERATURAN

Umur Kelayakan
Kategori Terbuka:
Peserta di bawah umur 13 mesti ditemani oleh seorang dewasa / ibu bapa / penjaga pada setiap masa larian.

Kategori Veteran:
Dianggap veteran jika hari jadi ke45 adalah pada atau sebelum hari perlumbaan Kuantan Half-Marathon 2015

Selepas pendaftaran disahkan, peserta adalah dilarang sama sekali untuk memindahkan penyertaan mereka kepada pihak lain atau menukar kategori perlumbaan.

Peserta perlu melengkapkan borang penyertaan rasmi, termasuk pendaftaran dalam talian, mengesahkan perjanjian Peserta untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan Penganjur.

Wang tidak dikembalikan apabila telah melengkapkan borang pendaftaran rasmi acara itu di bawah mana-mana hal keadaan yang daripadanya penganjur.

Setelah mendaftar bagi acara Kuantan Half-Marathon 2015 dan dianggap membenarkan maklumat peribadi, individu tersebut dianggap telah diberi kebenaran untuk pihak Penganjur dan penaja bagi menganalisis, mengumpul, berkongsi, mendedahkan kepada pihak ketiga tanpa apa-apa liabiliti kepada individu itu.

Semua peserta hendaklah memakai bib yang diberikan pada dada / beliau. Peserta yang tidak memakai nombor bib akan diambil tindakan tegas oleh pegawai-pegawai dan dibatalkan penyertaan.

Peserta mesti menarik diri dari perlumbaan dengan serta-merta jika dikehendaki berbuat demikian oleh mana-mana kakitangan perubatan rasmi, Pengarah Perlumbaan, Pengadil, dan atau pegawai keselamatan yang mewakili bagi pihak Penganjur.

Semua Pemenang Kuantan Half-Marathon 2015 mesti menunjukkan kad pengenalan mereka (Malaysia) atau Pasport (Asing) untuk pengesahan umur kepada Pegawai Teknikal sebelum majlis penyampaian hadiah.

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menggunakan mana-mana gambar, gambar, imej, rakaman, atau apa-apa rekod lain dalam acara dan pelumba untuk apa-apa tujuan promosi lain pengiklanan komersial.

Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan mana-mana peserta dan atau pemenang jika dianggap memberikan maklumat salah dan tiada pampasan akan diberikan.

Haiwan peliharaan, basikal, in-line skates, prams, push carts, kasut dengan built-in atau attached rollers tidak dibenarkan.

Penganjur Kuantan Half-Marathon 2015 mempunyai hak untuk membatalkan acara itu pada bila-bila tanpa notis terlebih dahulu kepada Peserta, di mana Penganjur akan berusaha untuk memaklumkan Peserta sebelum tarikh acara. Jika acara tersebut perlu dibatalkan, tidak akan ada bayaran balik yuran yang dibayar melainkan jika difikirkan patut oleh pihak Penganjur untuk memberikan bayaran balik dan Penganjur tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kesulitan yang timbul.

Tiada bayaran balik yuran penyertaan jika acara itu dibatalkan atas sebab di luar kawalan Penganjur atau bencana alam yang menyebabkan tidak munasabah atau tidak selamat untuk mengadakan acara itu.
   
Walaupun segala langkah berjaga-jaga yang munasabah akan diambil oleh pihak Penganjur Kuantan Half-Marathon 2015 untuk memastikan keselamatan para peserta, peserta bertanggungjawab atas risiko mereka sendiri. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kecederaan atau kematian yang diakibatkan sebelum, semasa, atau selepas penyertaan dalam Acara ini.

Peserta mesti bersetuju untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan dan tidak akan menuntut apa-apa bayaran dari pihak penganjur sekiranya berlaku kemalangan, kecederaan, atau kematian yang mungkin timbul sebelum, semasa atau akibat daripada penyertaan Kuantan Half-Marathon 2015.

Penganjur Kuantan Half-Marathon 2015 mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menggantikan mana-mana peraturan-peraturan ini dan peraturan-peraturan acara dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkannya patut.

Perubahan saiz T-shirt tidak dibenarkan setelah pendaftaran selesai.

Hadiah wang tunai tidak akan diberikan pada hari acara. Hadiah Wang Tunai akan dihantar melalui Bank Transfer dalam tempoh 30 hari selepas acara itu.

Hadiah Wang Tunai akan HANYA didepositkan dengan Nama Pemegang Akaun.

Semua rayuan dan pertikaian berhubung dengan Keputusan Akhir Kuantan Half-Marathon 2015 perlu dikemukakan dalam tempoh 30 minit Penganjur selepas pengumuman rasmi telah dibuat.

Pihak Penganjur berhak untuk mengubah, menukar, mengubah suai Keputusan Race Final tanpa notis terlebih dahulu dan akan dianggap muktamad dan mutlak jika pertikaian yang timbul.

Penganjur Kuantan Half-Marathon 2015 mempunyai hak untuk membatalkan dan melarang mana-mana peserta yang dianggap telah melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak Penganjur dan hendaklah dibawa keluar dari kawasan kejadian dengan segera.

Rujukan:
http://www.dustymonkeys.com.my/

No comments: