-DUA KALIMAH SAHADAH-Dimanakah sandarannya? Apakah jawapannya? Bagaimanakah huraiannya?
MESTI BUAT SEMAKAN DAN PENGESAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN MAKLUMAT DISINI.

20151120

Raja Diulu dan Raja Tatah Bertam

salamun,,,tuan@puan ahli bait@ahli waris nusatara... kilaf@kias

susur keturunan raja diulu@tatah bertam yang sekarang ini dipanggil slim river perak.

gelaran kepadanya adalah tok anjang@batin bujal yang bersusur keatas kepada sultan badrul shah.

keturunan ini melarikan diri ke hutan bersama pengikutnya.[jawapan ada pada tuan@puan dan waris ini kena jawab sendiri persoalan mereka]
   
Anonymous
on 12/20/14

16 comments:

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan,mereka itu satu sama lain lindung-melindungi.dan orang-orang yang beriman,tetapi belum berhijrah,maka tidak ada kewajipan sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam agama,maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjianantara kamu dengan mereka.dan allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

adapun orang-orang yang kafir,sebagian mereka menjadi perlindung bagi sebagian yang lain.jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan allah itu,niscaya akan terjadi kekacauan dimuka bumi dan kerosakan yang besar.

dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta bejihad pada jalan allah,dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan,mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman.mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia.

dan orang-orang yang beriman sesudah itu,kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orng0orang itu termasuk golonganmu.orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya didalam kitab allah.sesungguhnya allah maha mengetahui segala sesuatu.



harta,pangkat dan darjat,tidak dibawa kelubang kubur,sebaliknya mereka-mereka itu tetap juga berlumba-lumba mengejar dan membolot segala apa yang boleh untuk diri mereka dan dijadikan pusaka anak isteri mereka.

dan sekarang ini,mereka mengejar dan ingin membolot pahala pula bagi bekalan mereka selepas mati,mereka menyamakan pahala seperti harta,pangkat dan darjat didunia,sedangkan kebesaran dan keagungan allah tidak mereka hormat dan takuti.

mereka melakukannya bagai membujur lalu melintang patah,dan bercakap seperti ketam yang mengajar anaknya.tidak beradab,tidak beradat dan tidak berfekah.siapa cepat,dia dapat.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

dan apabila diturunkan suatu surat,maka diantara mereka ada yang berkata:"siaoakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat ini?"adapun orang-orang yang beriman,maka surat ini menambah imannya,sedang mereka merasa gembira.

dan adapun orang-orang yang didalam hati mereka ada penyakit,maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya dan mereka mati dalam keadaan kafir.

dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun.kemudian mereka tidak bertaubat dan tidak mengambil pengajaran?

dan apabila diturunkan satu surat,sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain:"adakah seorang lagi yang melihat kamu?"sesudah itu merekapun pergi.allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.

sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri,bert terasa olehnya penderitaanmu,sangat mengiginkan bagimu,amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.

jika mereka berpaling maka katakanlah:"cukuplah allah bagiku;tidak ada tuhan selain dia.hanya kepada nya aku bertawakkal,dan dia adalah tuhan yang memiliki arasy yang agung".




al quraan ini diturunkan dan dibacakan kepada manusia dan mahluk lain,agar mereka terbuka minda mereka untuk berbuat baik dan kembali kepada jalan yang lurus dan kepada fitrah asalnya kejadian yang dijadikan dan yang menjadikan kejadian,dan agar tunduk sujud kepada allah,dan tidak berlaku bongkak dan sombong.

kebanyakan mereka-mereka itu amat suka mencabar akan urusan yang bila dikatakan jangan kepada mereka,lalu mereka tetap melakukan juga dengan zalim dan keangkuhan.

mereka-mereka itu membaca al quraan,dibuat seperti membacakan cerita kepada kanak-kanak atau anak-anak mereka bagi menidurkan mereka.

al quraan ini adalah sumber ilmu yang terpenting bagi manusia dan seluruh alam. dan bukannya dibacakan sebagai untuk mendapatkan pahala semata.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

katakanlah:"perhatikanlah apa yang ada dilangit dan dibumi.tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.

katakanlah:"hai manusia,jika kamu masih keragu-raguan tentang agamaku, maka aku tidak menyembah yang kamu sembah selain allah,tetapi aku menyembah allah yang akan mematikan kamu dan aku telah diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang beriman".

dan hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas danjanganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.

dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudharat kepadamu selain allah;sebab jika kamu berbuat itu,maka sesungguhnya kamu kalau bergitu termasuk orang-orang yang zalim.

jika allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu,maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. dan jika allah menghendaki kebaikan bagi kamu,maka tak ada yangdapat menolak kurnia nya.dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki nya diantarahamba-hamba nya dan dia lah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

katakanlah:"hai manusia,sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari tuhanmu,sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya untuk kebaikan dirinya sendiri.dan barangsiapa yang sesat,maka sesungguhnya kesesatannya itu untukkecelakaan dirinyasendiri.dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu".

dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu.dan bersabarlah hingga allah memberi keputusan dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.




tanya sama pokok,apa sebab tumbang.nanti jawab pokok,angin yang goncang.

apakah pokok-pokok itu semuanya telah termakan baja kimia ke,sehingga mereka menunding kearah angin. bagaimana habis semua pokok diantara bukit-bukit yang banyak boleh tumbang tampa tercabut akarnya apabila digoncang di angin.kalau bergitulah maka yang sampai itu adalah malapetaka yang dibawa taupan bagi memberi peringatan dan pengajaran. dan bukan bergitu sebenarnya,kata haiwan-haiwan di hutan dan ikan-ikan disungai.kami tidak boleh berkata-kata lagi,kami kena selamatkan diri dan anak-anak kami,maka kalau hendak tahu kisahnya,tanyakanlah pada yang mereka-mereka itu sebutkan sebagai mesin-mesin yang menyerbu kawasan kami ini.

dan kalaulah mesin-mesin itu boleh menjawab,sebaliknya mesin-mesin itu hanya membisu,hanya tahunya kerja,makan dan tidur dan yang lainnya kata mereka tanya pejabat.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan daripada malam.sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk.itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

dan bersabarlah,kerana sesungguhnya allah tiada mengyia-yiakan pahala orang-orang yang ingat.

maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada kerosakan dimuka bumi,kecuali sebahagian kecil diantara orang-orang yang telah kami selamatkan diantara mereka,dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka,dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

dan tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim,sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

jikalau tuhanmu menghendaki,tentu dia menjadikan manusia umat yang satu,tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh tuhanmu. dan untuk itulah allah menciptakan mereka.kalimat tuhanmu telah ditetapkan:sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia semuanya.

dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran dan pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.

dan katakanlah kepadaorang-orang yang tidak beriman:"berbuatlahmenurut kemampuanmu;sesungguhnya kamipun berbuat.

dan tunggulah;sesungguhnya kamipun menunggu".

dan kepunyaan allah lah apa yang ghaib dilangit dan dibumi dan kepada nya lah dikembalikan urusn-urusan semuanya,maka sembahlah dia. dan bertawakkallah kepada nya.dan sekali-kali tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.




dengan kesibukan mereka-mereka itu mencari harta dan pahala untuk diri sendiri,maka rahmat kebajikan telah mereka lupakan,yang menyebabkan asnaf-asnaf yang sepatutnya dijaga telah diabaikan dan mereka-mereka itu kerab bertikai dalam hal yang baik itu.maka kebencian orang yang banyak telah memuncak kepada mereka,walaupun mereka-mereka itu dari kalangan yang berilmu,beragama,beradat dan beradab,kerana mereka-mereka itu lalai dari tanggungjawab amanah mereka kepada msyarakkatnya.

Unknown said...

Tq

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

ya tuhanku,sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian tabir mimpi.pencipta langit dan bumi.engkaulah pelindungku didunia dan diakhirat,wafatkanlah aku dalam keadaan islam dan gabungkanlah aku dengan orng-orang yang saleh.

demikian itu diantara berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu;padahal kamu tidak berada pada sisi mereka,ketika mereka memutuskan rencananya dan mereka sedang mengatur tipu daya.

dan sebahagian manusia tidak akan beriman,walaupun kamu sangat menginginkannya.

dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka,itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam.

dan banyak sekali tanda-tanda dilangit dan dibumi yang mereka melaluinya,sedang mereka berpaling daripadanya.

dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada allah,melainkan dalam keadaan mempersekutukan allah.

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa allah yang meliputi mereka,atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak,sedang mereka tidak menyedarinya?

katakanlah:"inilah jalanku,aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada allah dengan hujjah yng nyata,maha suci allah,dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.

kami tidak mengutus sebelum kamu,melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri.maka tidakkah merekabepergian dimukabumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.maka tidakkah kamu memikirkannya?

sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan,datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki.dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa.

sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.al quraan itu bukannya cerita yang dibuat-buat,akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu,dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.



sebagaimana islamnya kita sekarang ini,begitulah juga nabi yusuf dan nabi-nabi yang lain sebelum nabi muhammad saw,apakah mereka tidak perasan dan tidak nampak?
dan islam ini disempurnakan oleh nabi muhammad saw sebagai nabi dan rasul akhir zaman,dan akhir zaman telah bermula dari mulanya nabi adam dan hawa diletakkan dimuka bumi dunia ini.

apakah mereka-mereka itu membaca al quraan atau melagukan al quraan dan apakah mereka-mereka itu memahami al quraan atau menyanyikan al quraan.
sehinggakan segala perbuatan ibadat dan ibadah mereka,mereka sandarkan dengan pahala semata-mata sebagai penggalak,dan jika tiada pahala yang disandarkan,adakah? mereka akan melakukan dan mengerjakan ibadat dan ibadah mereka.maka mereka tidak pernah bersyukur dengan nikmat dan rahmat yang allah berikan kepada mereka.

dan apakah tugas dan amanah yang digalaskan kepada mereka,telah mereka kerjakan dan sempurnakan,dan mereka hendak buang kemana ayat al quraan ini;(terjemahanya)aku hendak menjadikan seorang khalifah diatas muka bumi.dan ayat ini disebut oleh allah sebelum adam diujudkan,dan adam itu pula adalah mahluk yang terakhir dinyatakan keujudannya.
kalau mereka-mereka itu masih boleh memikirkan dengan akal yang telah disempurnakan.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepaada mereka isteri-isteri dan keturunanaa.dan tidak ada hakbagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin allah.bagi tiap-tiap masa ada kitab.

allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan,dan disisi nya lah terdapat ummul kitab.

dan jika kami perlihatkan kepadamu sebahagian yang kami ancamkankepada mereka atau kami wafatkan kamu kerana sesungguhnya tugasmu hanya mmenyampaikan saja,sedang kami lah yang menghisab amalanmereka.

danapakahmereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah,lalu kami kurangi daaerah-daerah itu dari tepi-tepinya? dn allah menetapkan hukum,tidak ada yang dapat menolak ketetapan nya;dan dia lah yang maha cepat hisab nya.

dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya,tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan allah.dia mengetahui apa yangdiusahakan oleh setiap diri.dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan itu.

berkatalah orang-orang kafir:"kamu bukan seorang yang dijadikan rasul",katakanlah:"cukuplah allah menjadi saksi antaraku yang mempunyai ilmu al kitab".






dalam kalangan mereka itu, ibarat orang yang lapar mencari makan dan bila makan mereka makan dengan gelojoh, dan ada yang tersedak,dan ada yang tercekik,dan ada yang tak tahu apa nak dimakan.

dalam fekah atau adat atau adab nya ilmu,perlu diansurkan dan teliti,tidak boleh melompat,perumpamaan tukang mambuat atau membina rumah,semestinya dibina dari asasnya dan asasnya perlulah kukuh dan dikukuhkan dan baru ditegakkan tiang dan seterusnya sehingga terbina sebiji rumah.dan orang yang mendirikan rumah perlulah belajar atau mempelajari ilmu membina rumah dari tukang rumah bukan dengan tukang lain.
dan kalau nak berkebun,perlulah belajar dengan tukang kebun,dan begitulah halnya kepada urusan fekah,adat dan adab.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepaada mereka isteri-isteri dan keturunanaa.dan tidak ada hakbagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin allah.bagi tiap-tiap masa ada kitab.

allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan,dan disisi nya lah terdapat ummul kitab.

dan jika kami perlihatkan kepadamu sebahagian yang kami ancamkankepada mereka atau kami wafatkan kamu kerana sesungguhnya tugasmu hanya mmenyampaikan saja,sedang kami lah yang menghisab amalanmereka.

danapakahmereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah,lalu kami kurangi daaerah-daerah itu dari tepi-tepinya? dn allah menetapkan hukum,tidak ada yang dapat menolak ketetapan nya;dan dia lah yang maha cepat hisab nya.

dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya,tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan allah.dia mengetahui apa yangdiusahakan oleh setiap diri.dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan itu.

berkatalah orang-orang kafir:"kamu bukan seorang yang dijadikan rasul",katakanlah:"cukuplah allah menjadi saksi antaraku yang mempunyai ilmu al kitab".






dalam kalangan mereka itu, ibarat orang yang lapar mencari makan dan bila makan mereka makan dengan gelojoh, dan ada yang tersedak,dan ada yang tercekik,dan ada yang tak tahu apa nak dimakan.

dalam fekah atau adat atau adab nya ilmu,perlu diansurkan dan teliti,tidak boleh melompat,perumpamaan tukang mambuat atau membina rumah,semestinya dibina dari asasnya dan asasnya perlulah kukuh dan dikukuhkan dan baru ditegakkan tiang dan seterusnya sehingga terbina sebiji rumah.dan orang yang mendirikan rumah perlulah belajar atau mempelajari ilmu membina rumah dari tukang rumah bukan dengan tukang lain.
dan kalau nak berkebun,perlulah belajar dengan tukang kebun,dan begitulah halnya kepada urusan fekah,adat dan adab.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

dan sesungguhnya mereka telah membuat makar ang besar,padahal disisi allah lah makar mereka itu.dan sesungguhnya makar mereka itu sehingga gunung-gunung dapat lenyap kerananya.

kerana itu janganlah sekali-kali kamu mengira allah akan menyalahi janji nya kepada rasul-rasul nya;sesungguhnya allah maha perkasa,lagi mempunyai pembalasan.

pada haribumi diganti dengan bumi yang lain dan langit,dan mereka semuanya berkumpul menghadap ke hadrat allah yang maha esa lagi maha perkasa.

dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu.

pakaian mereka adalah dari pelangkin dan muka mereka ditutup oleh api neraka.

agar allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan.sesungguhnya allah maha cepat hisab nya.

ini adalah penjelasan yang cukup bagi manusia,dan supaya mereka diberi peringatan dengan dia,dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah tuhan yang maha esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.




kalangan mereka-mereka itu menyangkakan yang urusan mereka dengn tuhannya,telah mereka tunaikan.sangkaan mereka terlalu jauh melesit,dan mereka masih tidak menunaikan apa-apa pun dari amanah allah dan tiada apa yang mereka sempurnakan dan tiada apa yang mereka jalankan dari sunah rasulullah keatas mereka dari perintah rasul.

mengapakah mereka tidak menyempurnakan hak-hak yang diprintahkan allah kepada mereka,yang disampaikan melalui nabi muhammad saw.
adakah mereka tidak mengetauinya atau adakah mereka lalai serta tidak faham dengan kilaf perintah dalam al quraan,walaupun telah dijelaskan olen sunnah nabi saw dan diperincikan berapa ramai para ulama yang selepas nabi saw.

mereka hanya suka bertikam lidah tanpa tujuan,sedangkan,akan diri mereka sendiri pun mereka tidak mengenali.bagaimana mereka nak mengenali ilmu,bagaimana mereka nak mengenali allah,bagaimana mereka nak mengenali muhammad rasulullah.kalau dah moyang mereka sendiri pun mereka tak kenal akan asal usulnya.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan al quraan yang agung.

janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepadabeberapa golongan diantara mereka,dn janganlah kamu bersdih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.

dan katakanlah:"sesungguhnya aku adalah pemberi peringtan yang menjelaskan".

sebagaimana,kami telah menurunkan kepada orang-orang yang membagi-bagi.

orang-orang yang telah menjadikan al quraan itu terbagi-bagi.

maka demi tuhanmu,kami pasti akan menanyai mereka semua.

tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.

maka sampaikanlah olehmu secara terang-terang segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

sesungguhnya kami memelihara kamu daripada orang-orang yang memperolok-olokkan.

orng-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain disamping allah;maka mereka kelak akan mengetaahui.

dan kami sungguh-sungguh mengetahi,bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.

maka bertasbihlah dengan memuji tuhanmu dan jadilah kamu diantara orang-orang yang bersujud.

dan sembahlah tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini.




kalangan mereka-merekaitu ada yang tinggi ilmunya,dengan mahrifah,dengan hakikat,dengan tarikat dan dengan syariat;dan ilmu mereka itu telah menguji diri mereka sendiri,adakah benarnya mereka mempergunakan ilmu yang tersebut dengan sebenarnya dan betul dengan izin kebenaran anugerah allah atau mereka memohon untuk duduk ditingkatan ilmu yang tersebut.

rukun islam yang lima dan rukun iman yang enam,telah mereka ketepikan isinya sebaliknya kulit sahaja yang mereka ambil. dan kebanyakan dari mereka-merekaitu berfitnah tanpa ilmu dengan perkara rukun islam dan rukun iman.

yang mereka beramalkan sekarang ini adalah dengan zat nyata semata dan mereka tidak meyakini dengan zat ghaibnya,dengan kata lainnya mereka hanya memegang rukun lima dan rukun enam sahaja dan bukannya islam dan iman.

jangan jadikan diri,seperti azazil yang dihinakan,walaupun mendapat gelaran ketujuh-tujuh martabat, kerana ego dengan dirinya sendiri. ataupun seperti harut dan marut, walaupun asalnya mereka dari kalangan malaikat yang ditukar zatnya mereka seperti manusia,dan mereka menyangkakan ilmu mereka serta ibadah mereka yang banyak dan tinggi,boleh menahan mereka dari tercemar seperti manusia biasa. maka mereka telah tersalah menafsirkan gaya kehidupan manusia dan kehidupan diatas muka bumi ini.dengan itu mereka telah melakukan kesalahan 4 dosa yang besar.sebagai satu pengajaran dan pelajaran kepada yang masih menggunakan akal untuk berfikir.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

serulah kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.sesungguhnya tuhanmu dia lah yang lebih mengetahui tetang siapa yang tersesat dari jalan nya dandia lah yang lebih mengetahui orang-orangyang mendapat petunjuk.

dan jika kamu memberikan balasan,maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksa yang ditimpakan kepadamu.akan tetapi jika kamu bersabar,sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

bersabarlah dan tiadaalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan.

sesungguhnya allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.




kilaf dan kias dariayat-ayat al quraan yang tersebut dibentangkan adalah bagi membuka jalan kepada mereka-mereka ,supaya menggunakan kembali dengan baik akan akal mereka dan berfikir dengan cermat dan jangan sampai dipergunakan oleh nafsu.

hati yang dikuasai nafsu dengan hati yang dikuasai akal,adalah tidak sama akan akibatnya,perbuatannya,keputusannya dan kesudahannya.

satu menjadi hamba nafsu dan satu lagi menjadi hamba allah.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

dan kami turunkan itu dengan sebenar-benarnya dan al quraan itu telah turun dengan kebenaran. dan kami tidak mengutuskan kamu,melainkan sebagai pembawa berita genbira dan pemberi peringatan.

dan alquraan itu tlah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami turunknnya bagian demi bagian.

katakanlah:"berimnlah kamu kepada nya atau tidak usah beriman.sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila al quraan dibacakan kepada mereka,mereka menyunkur atas muka mereka sambilbersujud.

dan mereka berkata:"maha suci tuhan kami;sesungguhnya janji tuhan kami pasti dipenuhi".

dan mereka menyukur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertamba khusyu.

katakanlah:"serulah allah atau serulah ar rahman.dengan nama yang mana saja kamu seru,di mempunyai al asmaaul husna dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengahdiantara keduaitu".

dan katakanlah:"segalapuji bagi allah yang tidak mempunyai anak dantidak mempunyai sekutu dalam kerajaan nya dan tidak mempunyai penolong dari kehinaan dan agungkalah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.




sesungguhnya telah sampai kepada kita dan mereka-mereka itu seruan hidayah melalui nabimuhammad saw dan yang telah lengkap,dan seruan itu dibawa terus menerus dari orang ke orang yang beriman dari kalangan kerabat dan waris,dan sebalik dari itu mereka sekarang ini dari kalangan mereka-mereka itu masih tidak berpedoman dan tidak berhaluan dan berbolak-balik hati mereka.

apabila disoalkan usul dan urusan mereka,maka mereka tidak dapat menjawab,dan mereka-mereka itu seperti anak burung yang disuapkan makanan. semuanya ditelan tanpa usul dan periksa,salah atau benar,betul atau tipu.asalkan cepat boleh terbang.

janganlah begitu caranya,kerana ianya merosakkan diri sendiri dan masyarakat.pada setiap ilmu yang diambil dan dipelajari,perlukan pengesahan dan diyakini betul.kerana ia akan ditanya dan dipersoalkan dimakamah allah dipadang mashyar nanti.

ilmu itu didapati dimana,dari siapa,apa penjelasan ilmunya,digunakan untuk apa.disampaikan kepada siapa,dan .......

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

katakanlah:"apakahakan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?".

iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini,sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.

mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat tuhan mereka dan perjumpaan dengan dia,maka hapuslah amalan-amalan mereka,dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahannam,disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat ku dan rasul-rasul ku sebagai olok-olok.

sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bberamal saleh,bagi mereka adalah syurga firdaus menjadi tempat tinggal.

mereka kekal didalamnya,mereka tidak ingin berpindah daripadanya.

katakanlah:"kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat tuhanku,sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat tuhanku,meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu.".

katakanlah:"sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu,yang diwahyukan kepadaku:'bahwa sesungguhnya tuhan kamu itu adalah tuhan yang esa".barangsiapa mengharap perjumpaan dengan tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang seleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada tuhannya".




oraqng tua telah berpesan; lautan dalam jangan diduga,kalau kail sejengkal,makan nasi tak berlauklah. dan kalau nak berperahu,maka belajarlah mendayung,kalau tidak hanyut nanti.sorong papan tarik papan,buah keranji dalam perahu.

bidalan bahasa itu ada yang memberi ilmu kepada kita,maka jengok-jengoklah orang yang tua,kerana yang jauhari sahaja yang mengenal,dan berpada-padalah pada pengunaan ilmu jangan sampai salah laku.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

sesungguhnya dalam ini,benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah.

dan tidaklah kami mengutus kamu,melainkan untuk rahmat bagi semesta alam.

katakanlah:"sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah:"bahwasanya tuhanmu adalah tuhan yang esa,maka hendaklah kamu berserah diri"

jika mereka berpaling maka katakanlah:"aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian yang sama dan aku tidak mengetahui apakah yaang dianamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?"

sesungguhnya dia mengetahui perkataan dengan terang-terang dan diamengetahui apa yang kamu rahsiakan.

dan aku tidak mengetahui,boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.

berkata:"ya tuhanku,berilah keputusan dengan adil dan tuhan kami ialah tuhan yang maha pemurah lagi yang dimohonkan pertolongan nya terhadap apa yang kamu katakan".





al quraan telah beri perbagai penerngan,peringatan,pelajaran dan ilmu,maka carilah dengan tenang dan bersabar,tidak perlu bertikai dan mempertikaikan,jika ianya masih tidak sampai kepadea diri,tiada berfaedah bagi mereka dengan membentak-bentak bdan berbantah-bantah,akal yang didalam diri adalah akal yang telah disempurnakan.maka sempurnakanlah hak allah seperti perjanjian yang telah dibuat dahulu.

Anonymous said...

subhanaallah.maka dengan demikian,

dan mereka menyembah selain daripa allah. apa yang allah tidak menurunkan keterangan tentang itu,dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya.dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang penolongpun.

dan apabila dibacakan dihadapan mereka ayat-ayat kamiyang terang.niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu.hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami dihadapan mereka.katakanlah:"apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu,iaitu neraka?"allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir.dan neraka itu adalah seburuk-buruknyaa tempat kembali.

hai manusia,telah dibuat perumpamaan,maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu.sesungguhnya segala yang kamu seru selainallah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun,walaupun mereka bersatuuntuk menciptakannya,dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka,tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu.amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah yang disembah.

mereka tidak mengenal allah dengan sebenar-benarnya.sesungguhnya allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa.

allah memilih utusan-utusan dari malaikat dan dari manusia;sesungguhnya allahmaha mendengar lagi maha melihat.

allah mengetahui apa apa yang dihadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka.dan hanya kepada allah dikembalikan semua urusan.

hai orang-orang yang beriman,ruku'lah kamu,sujudlah kamu,sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan,supaya kamu mendapat kemenangan.

dan berjihadlah kamu pada jalan allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalamagama suatu kesempitan.agama orang tuamu ibrahim.dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan dalam ini,supaya rasul itu menjadi saksiatas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia,maka dirikanlah sembahyang,tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali allah.dia adalah pelindungmu,maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.





kalangan mereka-mereka itu mengatakan mereka percaya dan yakin dengan yang telah mereka pelajari,sebaliknya urusan didunia ini ,mereka tidak patuhi mengikut fekah,dan mereka hanya meneka-neka sahaja.

ibarat layang-layang yang terbang tinggi dilangit,sebaliknya talinya putus tiada berteraju,maka terumbang-ambinglah layang-layang itu di bawa angin tanpa arah tujuan dan terhempas jatuh akhirnya,tiada berguna lagi akan layang-layang itu.

dan umpama mata yang merenung jauh,menembusi segala halangan dihadapannya,dan mata itu bukannya bermenung dan bukannya ternampak keajaiban atau seseorang,sebaliknya hanya pandangan kosong semata.

jadi apakah yang mereka-mereka itu semua inginkan dalam pencarian mereka,sebelum bertemu allah.

Anonymous said...

subhanaallah.makadengan demikian,

maka apakah kamu mengira,bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main,dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

maka maha tinggi allah,raja yang sebenarnya;tidak ada tuhan selain dia,tuhan arsy yang mulia.

dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain disamping allah,padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu,maka sesungguhnya perhitungannya disisi tuhannya.sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.

dan katakanlah:"ya tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat,dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik".




ingat dan selalu beringat,teliti dan selalu berteliti,siap dan selalu bersiapsedia,hati dan selalu berhati-hati,akal dan selalu berfikir dan apabila telah selesai suatu pekerjaan,maka kerjakanlah pekerjaan yang lain pula dengan tekun dan sabar.

adakah mereka mengerjakan pekerjaan yang telah diperintahkan allah kepada mereka itu,dan adakah pekerjan itu telah selesai ditunaikan,dan adakah mereka-mereka itu membuat kerja yang kedua dan yang seterusnya pula.

zikir atau amalan dalam ibadat itu bukannya pekerjan yang dimaksudkan,
kalau zikir dan ibadah yang mereka sangkakan pekerjaan,maka sangkaan mereka jauh tersasar dari yang dimaksudkan oleh fekah. belajarlah dari jauharinya ahli tauwsauh,jauharinya ahli fekah,jauharinya ahli tauhid dan jauharinya ahli sufi.jangan bersangka tak bersebab.