-DUA KALIMAH SAHADAH-Dimanakah sandarannya? Apakah jawapannya? Bagaimanakah huraiannya?
MESTI BUAT SEMAKAN DAN PENGESAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN MAKLUMAT DISINI.

20130823

C02 Muhammad anak Abdullah [Rasullullah saw]


SUSUNAN RASULLULLAH S.A.W.

Muhammad anak Abdullah [Rasullullah saw]
Abdul-karim,
Muhammad ibn Abdullah
ibn abdul muttalib
ibn hashim
ibn abdi manaf
ibn qusaiy
ibn kilaab
ibn murrah
ibn ka’ab ibn luaiy
ibn ghalib
ibn fihr
ibn malik
ibn annadrh
ibn ma’d
ibn adnan.

Nasab dari jihat ibunya;
Muhammad ibn aminah
ibnati wahab
ibn abdi manaf
ibn zuhrah
ibn hakim,[kilaab]

No comments: