-DUA KALIMAH SAHADAH-Dimanakah sandarannya? Apakah jawapannya? Bagaimanakah huraiannya?
MESTI BUAT SEMAKAN DAN PENGESAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN MAKLUMAT DISINI.

20130107

F2 Hadis ditutur oleh Ibnu Jarir


dalam tahdzibnya, al-khara’ithi dalam masawi’ al-alkhlaq, dan al-baihaqi dalam syu’ab al-aman, dari jalur syahr bin hausyab, dari az-zabraqan, dari an-mawwas bin sam’an, 

katanya:”Rasulullah SAW berkata:” tidak habis-habisnya aku melihat anda sekalian bergelumang dalam kedustaan laksana biji-biji jagung dalam api. 

Ketahuilah bahawasanya semua bentuk pembohongan itu dicatat sebagai dosa atas anak cucu adam, kecuali dalam tiga hal: 
“ dusta seorang lelaki kepada isterinya agar ia menjadi senang, 
kebohongan seseorang dalam peperangan, sebab perang itu adalah tipu muslihat, 
dan kebohongan seseorang dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih. 

Sebab allah ta’ala berfirman:”tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, 
atau berbuat ma’ruf, 
atau melakukan perdamaian diantara manusia”.

No comments: