-DUA KALIMAH SAHADAH-Dimanakah sandarannya? Apakah jawapannya? Bagaimanakah huraiannya?
MESTI BUAT SEMAKAN DAN PENGESAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN MAKLUMAT DISINI.

20120828

Hak dari segi anggota badan

Rasulullah saw telah bersabda:

“memadailah seseorang itu dikatakan jahat, bila ia memandang rendah terhadap saudara lainnya yang muslim.”

Allah telah berfirman:

“ dan mesyuaratkanlah dengan mereka dalam segala urusan kamu.”  [ali-imran:159]

Ini merupakan puncak segala hak-hak persahabatan.
Dan segala-gala yang tersebut diatas itu, tiada akan cukup sehingga anda menurunkan diri anda ke tingkatan khadam, yang bersedia untuk melaksanakan semua hak-hak persahabatan itu dengan segala angguta anda.

Dari segi penglihatan
Dari segipendengaran
Dari segi lidah
Dari segi kedua tangan
Dari segi kedua kaki

No comments: