-DUA KALIMAH SAHADAH-Dimanakah sandarannya? Apakah jawapannya? Bagaimanakah huraiannya?
MESTI BUAT SEMAKAN DAN PENGESAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN MAKLUMAT DISINI.

20130318

F13 erti surah Al-Fath


hadis diriyayatkan oleh bukhari bermaksud:
“sesungguhnya telah diturunkan kepadaku pada waktu malam sebuah surah yang aku cintai lebih dari dunia ini dan isinya.” Pada riwayat yang lain,” yang lebih aku cintai daripada apa yang disinari oleh cahaya matahari” dan kemudian baginda membaca: ‘ innafatahna laka fathan mubinan’.(sila rujuk ayat arab sebenar)

hadis diceritakan oleh thalabi bermaksud:
“sesiapa membaca surah al-fath, maka seolah-oleh ia turut menyasikan pembukaan dan penaklukan Makkah bersama Muhammad Rasulullah.”

surah al-fath [erti]

Dengan menyebut nama allah yang maha pemurah dan maha penyayang.

Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu kemenangan yang nyata.[a.1]

Supaya Allah memberi keampunan terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.[a.2]

Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat.[a.3]

Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka. Dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.[a.4]

Dan kepunyaan allah lah tentera langit dan bumi. Dan adalah allah maha perkasa dan lagi maha bijaksana.[a.7]

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan rasulnya, menguatkan, mambesarkannya. Dan bertasbih kepadanya diwaktu pagi dan petang.[a.9]

Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka. Maka berangsiapa yang melangar janjinya nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allahmaka Allah akan memberinya pahala yang besar.[a.10]

Orang-orang badui yang tertinggal akan mengatakan:’ harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami” mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakan lah:” maka siapakah yang dapat menghalang-halangan kehendak Allah jika dia mengkehendaki kemudharatan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu. Sebanarnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[a.11]

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekal-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.[a.23]

Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.[a.28]

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat kereka rukuk dan sujud mencari kunia allah dan keredhaannya, tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam taurat dan sifat-sifat mereka dalam injil, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus diatas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh diantara mereka ampunan dan pahala yang besar.[a.29]

Wallahualam…inshaallah.

No comments: